Piedalies apmācībās "Cherry on the Cake" – iemācies veicināt Jauniešu apmaiņas projektu redzamību

Šāda veida apmācības notiks jau trešo reizi, šogad tās norisināsies Melnkalnē no 2016. gada 21. līdz 25. novembrim. Pieteikšanās līdz 20. septembrim!

Lai veicinātu Jauniešu apmaiņas projektu ietekmi, apmācību uzsvars būs vērsts uz redzamības aspektiem, kā arī rezultātu izplatīšanu un izmantošanu.

Būtiska Jauniešu apmaiņas projekta daļa ir jauniešu iesaiste visos projekta posmos. Ļaujot jauniešiem iesaistīties projekta sagatavošanā, paplašinās jauniešu mācīšanās periods ārpus laika, kas tiek pavadīts starptautiskā vidē. Jauniešu apmaiņas projekti iegūst lielāku nozīmi, kad izprot to Eiropas dimensijas sasaiti ar jaunatnes darbu vietējā līmenī.

Taču bieži, neskaitot dalībniekus un organizētājus, par Jauniešu apmaiņas projektu nozīmi cilvēki nav informēti, ja projekta redzamības, rezultātu izplatīšanas un izmantošanas aktivitātes nav pietiekami izplānotas un īstenotas projekta gaitā. Šīs apmācības koncentrētas uz to, kā jaunatnes līderi var palielināt Jauniešu apmaiņas projektu ietekmi, atpazīstot, ņemot vērā un efektīvi komunicējot par projekta rezultātiem.

Šai aktivitātei ir ilgtermiņa pieeja, tā iekļauj iknedēļas lasīšanas uzdevumus sešu nedēļu garumā pirms faktiskās aktivitātes, balstoties uz ""Cherry on the cake" -Advice for quality planning of Youth Exchanges" publikāciju https://www.salto-youth.net/rc/see/resources/seepublications/cherry-on-the-cake/.

Publikācijā ir pastāstīts par katru Jauniešu apmaiņas projekta īstenošanas posmu: idejas ģenerēšana, plānošana, sagatavošanās, īstenošana, noslēgums un rezultātu izplatīšana, fokusējoties uz to, ko jaunieši var iemācīties, un kā jauniešu līderis var sniegt atbalstu visos projekta posmos.

Katrs dalībnieks saņems divus brošūras eksemplārus – vienu sev, otru savai organizācijai. Pēc apmācībām, dalībniekiem rakstot savus projektus, būs iespēja konsultēties ar apmācību vadītājiem par apmācībās apskatītajām tēmām.

Apmācību uzdevumi:

 • izzināt Jauniešu apmaiņas projektu lomu ilgtermiņa darbā ar jaunatni;
 • attīstīt kompetences, plānojot atbilstošu redzamību un projekta rezultātu izplatīšanu un izmantošanu, kā daļu no visa projektu cikla;
 • izzināt Jauniešu apmaiņas projekta partnerību, neformālās mācīšanās, starptautiskās dimensijas un gados jaunāko dalībnieku drošības kvalitātes aspektus;
 • veicināt sapratni par jaunatnes līderu lomu visos Jauniešu apmaiņas projekta posmos.

Dalībnieku profils:

Jaunatnes darbinieki/jaunatnes līderi, kas:

 • ir īstenojuši un/vai vadījuši grupu Jauniešu apmaiņas projektā;
 • vēlas drīzumā pieteikties vai īstenot Jauniešu apmaiņas projektu (2017. gada pirmā puse) kā daļu no sava ilgtermiņa darba ar vietējo jaunatni;
 • ir ieinteresēti attīstīt savas kompetences veicināt Jauniešu apmaiņas projektu ietekmi;
 • ir aizrāvušies ar jaunatnes darbu;
 • ir vismaz 18 gadus veci;
 • ir no "Erasmus+" Programmas valstīm vai Rietumbalkānu reģiona.

Programmas aktivitātes vadīs:

un

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2016. gada 20. septembrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē:
 https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/training-course-cherry-on-the-cake-increase-the-visibility-of-your-youth-exchange.5997/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā, pēc līdzfinansējuma segšanas aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv