Pēc rekonstrukcijas atklāts multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs "Pakāpieni"

2015.gada 15. maijā notika rekonstruētā Riebiņu novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra "Pakāpieni" atklāšana (turpmāk – JIC "Pakāpieni"), kurā piedalījās Šveices Konfederācijas vēstnieks Markuss Niklaus Pauls Dutli (Markus Niklaus Paul Dutly), Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis, Vidsmuižas un Riebiņu Romas katoļu baznīcas prāvests Česlavs Mikšto un citi viesi.

Sveicot jauniešus un visus klātesošos, Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis atzina, ka šis ir tas labais piemērs, kad ideja materializējas un iegūst veiksmīgu veidolu. Savukārt Šveices Konfederācijas vēstnieks Markuss Niklaus Pauls Dutli ar gandarījumu norādīja, ka Riebiņu novada pašvaldība ir pirmā Latvijā, kas veiksmīgi apguvusi līdzekļus šā projekta realizācijā. Citviet Latvijā darbs vēl turpinās, un vairāki jauniešu centri par Šveices Konfederācijas no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai vēl tikai tiks atvērti.

Atbilstoši centra izveidei izvirzītajām prasībām, Riebiņu novada jauniešu iniciatīvu centrā ir konferenču, atpūtas un radošā telpa, informācijas stūrītis, kur būs pieejama jaunākā informācija par jauniešiem aktuālām tēmām, pasākumiem, uzziņu literatūra un citi informatīvie materiāli. Izveidota telpa, kur jaunieši var aktīvi pavadīt savu brīvo laiku – iespēja spēlēt dažādas galda spēles, piemēram, novusu, "Katanas ieceļotāji", "Pasaule", iekārtota virtuve, kā arī ir paredzēta telpa jauniešu izmitināšanai -10 personām. 

Plānots, ka centra aktivitātēs būs iesaistīti jaunieši no visiem 6 novada pagastiem, jo tāds attālums nav šķērslis, turklāt pašvaldība nāk pretī, nodrošinot transportu. Bez tam centra telpas varēs izmantot arī pārējie novada iedzīvotāji, kas atvērti jaunām idejām

Riebiņu novada multifunkcionālais jaunatnes centrs rekonstruēts Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos" aktivitātes "Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide" projektā "Riebiņu novada jauniešu iniciatīvu centra "PAKĀPIENI" izveide". Projektu finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai: kopumā EUR 139 113.62, no kuriem Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējums EUR 102 670.16 un Riebiņu novada pašvaldības līdzfinansējums – EUR 36 443.46. Projektu administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. 

Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra "Pakāpieni" atklāšanā ikvienam interesentam tika piedāvātas radošās darbnīcas, iespēja piedalīties fiziskajās aktivitātēs, kā arī, protams, iepazīt telpas, spēlēt spēles un atpūsties nepiespiestā gaisotnē.

Vairāk fotogrāfijas pieejamas šeit.

Informāciju sagatavoja:
Riebiņu novada domes sabiedrisko attiecību speciālists
R. Naglis