Pēc rekonstrukcijas atklāts Aizputes novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs "Ideju māja".

2015. gada 29. maijā Aizputē (Katoļu ielā 5) tika atklāts rekonstruētais Aizputes novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs, turpmāk sniedzot apkārtnes jauniešiem iespēju izmantot modernas un jauniešiem draudzīgas telpas.

Apakšprojekta "Ideju māja" ietvaros veikta ēkas 2. stāva rekonstrukcija, nodrošinot jauniešiem iespēju izmantot konferenču zāli, terasi, kā arī guļamtelpu. Saturīga brīvā laika dimensija apakšprojekta ietvaros tiks izmantota, lai sniegtu pozitīvu ieguldījumu arī jauniešu neformālajā izglītībā un kompetenču attīstībā. Izmantojot pilnveidoto infrastruktūru, "Ideju māja" varēs uzlabot jauniešu vajadzībām atbilstošu neformālo izglītības programmu īstenošanu. 

Apakšprojekts "Ideju māja" tika īstenots Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. Tā kopējās izmaksas ir 107 768,10 EUR, no kurām 5388,40 EUR ir Aizputes novada domes līdzfinansējums.