"Patiesība ir tur – dabā!"

Aicinām piedalīties Kurzemes reģiona neformālās izglītības apmācībās par āra dzīves aktivitātēm un piedzīvojumu izglītību* kā metodi darbā ar jauniešiem.

Apmācības notiks:

2015. gada 11.-13. augustā, viesu namā "Ventaskrasti", Ziru pagastā, Ventspils novadā, (http://ventaskrasti.lv/kontakti/

Pieteikšanās apmācībām šeit: http://ejuz.lv/aradzive, pieteikšanās termiņš 31. jūlijs, rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2015. gada 4. augustam

Apmācību mērķis: radīt izpratni par āra dzīves aktivitātēm, piedzīvojumu izglītību* un tās pieejām, kā arī sagatavot apmācību dalībniekus būt gataviem veidot un vadīt āra dzīves aktivitātes, un popularizēt līdzdalības ideju.

Apmācību uzdevumi:

  • sniegt apmācību dalībniekiem teorētisku informāciju par āra dzīves metodēm, rīkiem, konceptiem un mācīšanās procesa vadīšanu/veicināšanu;
  • dot iespēju dalībniekiem piedzīvot un izprast līdzdalības principu ietekmi uz aktivitāšu veidošanu un realizāciju;
  • ļaut apmācību dalībniekiem praktiski izmēģināt dažādas āra dzīves izglītības metodes un rīkus;
  • atvēlēt laiku un vietu apmācību dalībnieku praktiskajai mācīšanās daļai un personīgā mācīšanās procesa pilnveidošanai, un metodes jauniegūto zināšanu/prasmju sasaistei ar katra realitāti – darbu ar jauniešiem.

Dalībnieku profils: jaunatnes darbinieki un tie, kuriem ir interese jaunu metožu apgūšanā, lai dažādotu un ieviestu inovācijas savā darbā ar jaunatni.

Apmācības vadīs: Māris Resnis, Žigimants Krēsliņš

Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai Jūs varētu piedalīties visas apmācību dienas! Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu gan jāsedz pašiem.

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti vai zvani – Aija Strazda, Kurzemes un Zemgales reģionālā koordinatore tālr.: 27071252, aija.strazda[at]redcross.lv

*Piedzīvojumu izglītība ir brīvā dabā organizēts mācību process, kura pamatā ir tā dalībnieku aktīva un mērķtiecīga iesaiste aizraujošās, izaicinājumiem pilnās āra aktivitātēs. Piemēram – pārgājieni, klinšu kāpšana, braukšana ar kanoe, virvju kursi vai komandu veidošanas uzdevumi. Mācību galvenā doma ir apgūt zināšanas caur paša piedzīvoto. Apmācības par āra dzīves aktivitātēm un piedzīvojumu izglītību nav izdzīvošanas prasmju treniņš vai kādas āra dzīves tehnikas specifiskas apmācības.

 

 

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" struktūrvienību "Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne" (JSPA reģionālais sadarbības partneris Zemgales un Kurzemes reģionā), Latvijas un Šveices sadarbības programmas "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos" ietvaros. Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos" meklējiet mājas lapā: www.jaunatne.gov.lv