Zemgales reģiona apmācības: Patiesībā ir tur - dabā!

Aicinām pieteikties apmācībām par āra dzīves aktivitātēm un piedzīvojumu izglītību* kā metodi darbā ar jauniešiem. Apmācības notiks: 2015. gada 24.-26.aprīlī, viesu namā "Turbas", Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā (Pieteikšanās šeit: http://ieej.lv/36TMc, pieteikšanās līdz 10. aprīlim, rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2015. gada 13.aprīlim).

*Piedzīvojumu izglītība ir brīvā dabā organizēts mācību process, kura pamatā ir tā dalībnieku aktīva un mērķtiecīga iesaiste aizraujošās, izaicinājumiem pilnās āra aktivitātēs. Piemēram – pārgājieni, klinšu kāpšana, braukšana ar kanoe, virvju kursi vai komandu veidošanas uzdevumi. Mācību galvenā doma ir apgūt zināšanas caur paša piedzīvoto. Apmācības par āra dzīves aktivitātēm un piedzīvojumu izglītību nav izdzīvošanas prasmju treniņš vai kādas āra dzīves tehnikas specifiskas apmācības. 

Apmācību mērķis: radīt izpratni par āra dzīves aktivitātēm, piedzīvojumu izglītību un tās pieejām, kā arī sagatavot apmācību dalībniekus būt gataviem veidot un vadīt āra dzīves aktivitātes, un popularizēt līdzdalības ideju.

Apmācību uzdevumi:

• sniegt apmācību dalībniekiem teorētisku informāciju par āra dzīves metodēm, rīkiem, konceptiem un mācīšanās procesa vadīšanu/veicināšanu;
• dot iespēju dalībniekiem piedzīvot un izprast līdzdalības principu ietekmi uz aktivitāšu veidošanu un realizāciju;
• ļaut apmācību dalībniekiem praktiski izmēģināt dažādas āra dzīves izglītības metodes un rīkus;
• atvēlēt laiku un vietu apmācību dalībnieku praktiskajai mācīšanās daļai un personīgā mācīšanās procesa pilnveidošanai, un metodes jauniegūto zināšanu/prasmju sasaistei ar katra realitāti – darbu ar jauniešiem.

Dalībnieku profils: jaunatnes darbinieki un tie, kuriem ir interese jaunu metožu apgūšanā, lai dažādotu un ienestu inovācijas savā darbā ar jaunatni.

Apmācības vadīs: Sintija Lase un Rinalds Rudzītis.

Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai tu varētu piedalīties visas apmācību dienas! Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu gan jāsedz pašiem.

 

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti vai zvani – Laura Riekstiņa, Kurzemes un Zemgales reģionālā koordinatore tālr.: 22046231, laura.riekstina[at]redcross.lv