Pašveidotas īsfilmas palīdz saudzēt vidi

Šī gada aprīļa nogalē kinoteātrī Multikino notika jauniešu radošās darbnīcas „Radi un Rādi” noslēgums. Šī bija iespēja topošajiem videomāksliniekiem vecumā no 16 līdz 25 gadiem vērot savas triju radošo darbnīcu laikā tapušās animācijas filmas uz „Multikino” lielā ekrāna.

Pasākuma laikā uz „Multikino” lielā ekrāna tika demonstrētas triju praktisko nodarbību laikā tapušās stop motion īsfilmas par vides saudzēšanas un saglabāšanas tēmu. Pirms īsfilmu demonstrēšanas dalībnieku starpā debašu veidā notika domu, iespaidu un atziņu apmaiņa par aktuālākajiem jautājumiem vides saudzēšanas un saglabāšanas jomā. Tematiskais kinoseanss bija par brīvu. Kinoseansu apmeklēt varēja jebkurš, kam interesē vides saudzēšanas un saglabāšanas tēma, bet jo īpaši gaidīti bija radošās darbnīcas „Radi un Rādi” dalībnieki. Viņiem tika sarūpētas arī nelielas pārsteiguma dāvanas. Kādas?

Radošās darbnīcas „Radi un rādi” projekta vadītājs Jānis šo pārsteigumu kā intrigu turēja noslēpumā līdz pat īsfilmu demonstrēšanas izskaņai. Radošās darbnīcas noslēguma pārsteigums bija visu jaunizveidoto stop motion īsfilmu apkopojums DVD diskā, ko kā atzinību par paveikto saņēma katrs projekta dalībnieks. Vēl  Jānis piebilda, ka šīs radošās darbnīcas noslēgums ir tikai sākums līdzīga veida tematiskajām praktiskajām nodarbībām.

Pirmā radošās izpausmes darbnīcas "Radi un rādi" nodarbība notika 2012. gada 14. janvārī Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā.

Nodarbības dienas gaita:
-iepazīšanās ar vides saudzēšanas un saglabāšanas aktualitātēm;
-iepazīšanās ar stop motion tehnikas priekšrocībām;
-īsfilmas scenārija izveide;
-īsfilmas uzņemšana;
-īsfilmas montāža un pēcapstrāde;
-dienas gaitā izveidoto darbu noskatīšanās un analīze.

Kopumā 60 pretendentiem bija iespēja izveidot īsfilmas par vides saudzēšanu un saglabāšanu stop motion tehnikā. Strādājot šajā tehnikā, katrs kadrs tika uzņemts atsevišķi, tā, lai fotografētie priekšmeti veidotu dzīvu kustību. Kāpēc tieši stop motion? Pirmkārt, jau tāpēc, ka šis tehniskais paņēmiens ir ļoti elementārs un viegli apgūstams. Otrkārt – lai izveidotu šādu īsfilmu, nepieciešams tikai fotoaparāts, ieteicams  fotostatīvs un vēlme radoši darboties. Šis paņēmiens dalībniekus pārsteidza ar to, cik vienkārši bija iespējams fotogrāfiju atdzīvināt un padarīt kustīgu! Un tieši ar to interesanta stop motion tehnika - videoklipu veidošana no daudzu fotogrāfiju virknējuma. Rezultātā, neskatoties uz to, ka pirmās nodarbības laikā sākās pamatīgs putenis, kas centās traucēt jauno īsfilmu tapšanas procesu, nodarbību izskaņā īsfilmas tomēr bija tapušas un visi bija gandarīti par šajā dienā paveikto.

Otrā nodarbība februāra beigās notika Rīgas Amatniecības vidusskolā. Šeit projekta dalībniekiem bija iespēja iemēģināt skolas moderno videoapstrādes datorklasi, kā arī iepazīt Anniņmuižas apkārtni. Par to, kas ir stop motion un kāpēc aktuāla ir vides saudzēšanas tēma, RAV Mediju mākslas nodaļas studenti kopā ar RSU Komunikāciju fakultātes studenti Jekaterinu izveidoja TV sižetu, kas tika demonstrēts LTV7 raidījumā „SeMA Laboratorija”.

Trešā nodarbība jau daudz pavasarīgākā laikā un noskaņā aprīļa beigās notika Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā. Šajā dienā vienlaicīgi ar radošās darbnīcas „Radi un rādi” norisi, zooloģiskajā dārzā notika tam veltītas pastmarkas un jubilejas monētas prezentēšana un zvēru dārza pamatiemītnieki – zvēri ar interesi vēroja gan zvēru dārza apmeklētājus, gan radošās darbnīcas dalībniekus, gan preses pārstāvjus, kas centās visus šos notikumus piefiksēt. Šī diena izvērtās emocijām un notikumiem pārbagāta gan radošās darbnīcas dalībniekiem, gan Rīgas Zoo apmeklētājiem.

Jauniešu grupa "Digitrix" jau vairākus gadus nodarbojas ar šādu praktisko nodarbību un radošo konkursu organizēšanu. Līdzīgas radošās darbnīcas tika rīkotas gan festivālā „Positivus”, gan raidījuma SeMS tešraidēs, gan Rīgas Amatniecības vidusskolā. Ir arī izveidojies savs atbalstītāju un fanu loks.

"Radi un rādi" radošo darbnīcu norises laikā tika piedāvāta gan foto un montāžas tehnika, gan praktiski padomi, kurus sniedza šajā jomā zinoši jauniešu radošās grupas "Digitrix"  pārstāvji. Radošās izpausmes darbnīcai varēja pieteikties arī dalībnieki, kam nav priekšzināšanu stop motion īsfilmu veidošanā. Dalībniekiem bija jāņem līdz tikai labs garastāvoklis un vēlme radoši strādāt. Vai tiešām apkārtējās vides saglabāšana ir tik apdraudēta, ka nepieciešams rīkot šādas un līdzīgas akcijas? Par to nodarbību laikā stāstīja zoologs un aktīvs dabas pētnieks Ingmārs. Viņš pastāstīja arī to,  ko nozīmē termins videi saudzīga filmēšana. Nodarbību beigās izveidoto īsfilmu autoriem bija iespēja savus darbus prezentēt un dalīties iespaidos par šajā dienā gūtajām zināšanām un pieredzi. Lai popularizētu autoru darbus un dabas saudzēšanas ideju, tūlīt pēc radošās darbnīcas norises, īsfilmas tika publicētas  www.youtube.com un www.digitrix.lv .

Kā atzīst jauniešu radošās grupas „Digitrix” dalībnieki Anete un Jurģis, plānojot radošās darbnīcas norises gaitu, esot bijis satraukums vai izdosies vienas dienas laikā paspēt izveidot vairākus īsfilmu scenārijus, tos nofilmēt, samontēt un paspēt sagatavot prezentēšanai. Tiekoties kinoteātrī „Multikiko” radošās darbnīcas „Radi un rādi” noslēgumā un kopā ar visiem dalībniekiem uz lielā kinoekrāna vērojot paveikto, varēja secināt, ka galvenā panākumu atslēga ir precīza plānošana. Ja notikumu gaitas plānošanai ir veltīts pietiekoši daudz laika un uzmanības, tad gala rezultātu nespēj sabojāt pat filmēšanai un fotografēšanai pilnīgi nepiemēroti laika apstākļi!

Radošās darbnīcas „Radi un rādi” dalībniekiem ir  iecere šāda veida praktiskās nodarbības organizēt arī turpmāk, tādā veidā popularizējot neformālās izglītības ideju un vides saudzēšanas un saglabāšanas tēmu. Bez tam šo piecu mēnešu laikā, kamēr tika organizēta radošā darbnīca, ir uzradušies atbalstītāji Sony Baltic, Rīgas Amatniecības vidusskola, kinoteātris Multikino, Rīgas dome un citi, kas jauniešu grupu „Digitrix” un neformālo izglītību  kopumā  ar lielu entuziasmu palīdz popularizēt un attīstīt.

Anete 

Ja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā un publikācijā norādīta saite uz citu iestāžu vai privātpersonu mājaslapām, kontiem vai vietnēm, par attiecīgajos informācijas resursos ievietoto informāciju Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra neatbild.