Pasākums par izglītības instrumentiem Tool Fair VII Polijā!

 Izsludināta pieteikšanās pasākumam Tool Fair VII, kas šogad norisināsies Polijā! Pēc kārtas septītais Tool Fair (izglītības instrumenti) turpinās labi zināmu un atpazīstamu konceptu, sniedzot ikvienam dalībniekam aizraujošu iespēju piedzīvot unikālu „laboratorijas” un „tirgus” kombināciju, lai atklātu jaunus mācīšanās instrumentus, kas attīstīti ES programmā „Jaunatne darbībā”! Dalībniekiem būs iespēja dalīties, eksperimentēt un diskutēt par instrumentiem jeb rīkiem, kas tiek izmantoti jaunatnes darbā (jauniešu apmaiņas un iniciatīvas projekti, EBD, semināri un apmācības utt.). Pieteikšanās līdz 10.septembrim!


Tool Fair VII pasākumā īpašs uzsvars tiks likts uz izglītības paradigmu starp formālo un neformālo izglītību, kā arī uz ES jauniešu programmu nākotni. Tādējādi jebkuram ir unikāla iespēja būt daļai no pasākuma, kas iemieso 16 gs. renesanses atmosfēru, jo pasākums notiks pilī.

Dalībniekiem Tool Fair VII laikā būs iespēja radīt pašiem savu izglītojošu un eksperimentālu metodi, veidot darbnīcu, lai dalītos ar saviem instrumentiem starptautisko kolēģu starpā, kā arī piedalīties citu kolēģu darbnīcās. Tomēr, neskatoties uz plaši pielietotajām metodēm un instrumentiem, Tool Fair mērķis ir nodrošināt telpu, lai dalītos un saņemtu atgriezenisko saiti un sniegtu šo instrumentu pārskatāmību un tālāku attīstību. Tool Fair VII laikā īpaša uzmanība tiks pievērsta arī instrumentiem, kas liek mainīties, jo no vienas puses tie veicina jaunatnes darbu, no otras puses, tie atbalsta mācīšanās procesu un sekmē mācīšanās rezultātu uzlabošanos neformālā izglītības procesa laikā.

Tool Fair VII mērķis ir ne tikai veicināt katra dalībnieka mācīšanās rezultātu pilnveidošanu, bet arī izglītības instrumentu un mācīšanās procesa kvalitāti Eiropas līmenī, papildinot SALTO-YOUTH apmācību izglītības instrumentu kopumu (http://www.salto-youth.net/tools/toolbox) un dažādu publikāciju klāstu saskaņā ar Eiropas Apmācību stratēģiju.

Norises laiks un vieta: 19.-23.novembris Polija, Pultusk pilī, 60 km no Varšavas. Dalībnieki ierodas 19.novembra vakarā un dodas mājup 23.novembrī pēc brokastīm.

Dalībnieku profils: apmācītāji, jaunatnes darbinieki, jauniešu līderi, jauniešu projektu vadītāji, Nacionālo aģentūru pārstāvji, jaunatnes politikas veidotāji un citi interesenti, kas ir aktīvi jaunatnes jomā un ES programmā „Jaunatne darbībā”. Aicināti pieteikties arī dalībniekus, kas paši ir attīstījuši kādu izglītības instrumentu un/vai ir atvērti dalīties pieredzē, kā arī ieinteresēti tālāk attīstīt savus izglītības instrumentus kopā ar citiem kolēģiem Tool Fair VII laikā. Šogad papildus tiek aicināti tie, kas īstenojuši arī projekti citās Mūžizglītības programmās, pielietojot neformālas metodes.

Darba valoda: angļu
Līdzfinansējums: 30 eiro
V/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” sedz ceļa izmaksas un apdrošināšanu uz Poliju. Uzturēšanās, ēdināšanas un vietējā transporta izdevumus sedz Polijas Nacionālā aģentūra.

Pieteikties var līdz 2012.gada 10.septembrim SALTO-YOUTH Resursu centra tīmekļa vietnē: http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tool-fair-vii-2012-poland.2596/ Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Vairāk informācijas par Tool Fair VII: http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tool-fair-vii-2012-poland.2596/

*Izglītības instrumenti veicina mācīšanās procesu. Ar to palīdzību izglītības mērķi tiek realizēti praksē, dalībnieki tiek iesaistīti mācīšanās procesā un tādējādi tiek veicināta mācīšanās rezultātu sasniegšana. Izglītības instruments var būt neformālās mācīšanās metode, piemēram, simulācijas spēle, lomu spēle, āra dzīves aktivitāte u.tml. Atkarībā no specifiskas situācijas un mērķiem izglītības instruments var būt arī video, publikācija, kā arī diskusijas vai atbalsta sniegšanas/koordinēšanas tehnika.