Partnerības veidošanas aktivitāte – „Magical Mystery tour*”

Sociālie darbinieki un jaunieši, ar kuriem viņi strādā, aicināti pieteikties partnerības veidošanas aktivitātei „Magical Mystery tour”, lai uzzinātu vairāk par ES programmas „Jaunatne darbībā” iespējām un iekļaujošiem jauniešu apmaiņas projektiem. „Magical Mystery tour” notiks 2013. gada 9.-14. aprīlī Latvijā. Pieteikšanās: līdz 27. februārim!

„Magical Mystery tour” mērķi:
-dot iespēju gūt mācīšanās pieredzi sociālajiem darbiniekiem mijiedarbībā ar jauniešiem;
-sekmēt starptautisku partnerību izveidošanu starp pārstāvētajām organizācijām;
-veidot izpratni par kvalitatīviem jauniešu apmaiņas projektiem ES programmā „Jaunatne darbībā”;
-veidot iekļaujošus jauniešu apmaiņas projektus.

Dalībnieku profils:
-sociālais darbinieks** un jaunietis, ar ko viņš/-a ikdienā strādā un kurš/-a pēc tam vēlētos piedalīties jauniešu apmaiņas projektā;
-dalībniekiem ir atbalsts no savas organizācijas tālākiem projektiem;
-dalībniekiem starptautiskajā jaunatnes darbā ir vai nu neliela pieredze, vai tādas nav, bet ir interese attīstīt starptautiskus jauniešu apmaiņas projektus;
-iepriekšēja pieredze programmā „Jaunatne darbībā” nav obligāta, bet dalībniekiem ir jābūt interesei veidot projektus;
-vismaz vienam no dalībniekiem jāspēj sazināties angļu valodā un palīdzēt otram dalībniekam nepieciešamības gadījumā;
-sociālajam darbiniekam nav vecuma ierobežojuma, jaunietim/-ei jābūt vecumā no 16 – 25 gadiem;
-sociālajam darbiniekam un jaunietim/-ei jāaizpilda viena kopīga pieteikuma forma.

Aicinām pieteikties arī tādos gadījumos, ja jums ir kādas īpašas vajadzības (nepieciešams zīmju valodas tulks, kustību traucējumi, nepieciešams asistents, u.c.).

Darba valoda: angļu
Organizators: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Pieteikšanās partnerības veidošanas aktivitātei iespējama līdz 2013. gada 27. februārim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē: http://www.salto-youth.net/mysalto/login/?pfad=/tools/european-training-...

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu. Sīkāka informācija par partnerības veidošanas aktivitāti angļu valodā:  http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/mag...

*No “The Beatles” dziesmas “Magical Mystery tour”
**Sociālais darbinieks ir profesionālis, kurš palīdz cilvēkiem viņu ikdienas dzīvē - izprast un pielāgoties savai slimībai, invaliditātei vai kādiem citiem apstākļiem un saņemt dažādus sociālos pakalpojumus, piemēram, veselības aprūpi, valdības atbalstu un tiesisko palīdzību. Partnerības veidošanas aktivitātes “Magical Mystery tour” mērķgrupa varētu būt, piemēram, jaunietis no kādas speciālās iestādes un profesionālis, kas strādā ar šo jaunieti.

Papildus informācija:
Vladislava Šķēle
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore
E-pasts: vladislava.skele@jaunatne.gov.lv
Tālrunis: +37167358069