Parakstīts pirmais līgums par sadarbību projekta “PROTI un DARI!” īstenošanā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (turpmāk – aģentūra) projekta “PROTI un DARI!” ietvaros tika parakstīts pirmais līgums par sadarbību projekta “PROTI un DARI!” īstenošanā. Citu līgumu par sadarbību slēgšana ir saskaņošanas stadijā.

Atbilstoši 2015. gada 7. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 358 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto jauniešu NEET situācijās prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi"", pēc sadarbības līguma noslēgšanas sadarbības partneriem tiek attiecinātas izmaksas, kas ir paredzētas projekta ietvaros atbalstāmo darbību īstenošanai, proti, izmaksas mērķa grupas jauniešu iesaistei projektā un atbalsta pasākumu sniegšanai mērķa grupas jauniešiem saskaņā ar mērķa grupas jauniešu individuālajām pasākumu programmām.

Šī gada maija beigās un jūnijā turpinās aģentūras organizētās konsultācijas sadarbības partneriem, kuru laikā tiek pārrunāti katrai pašvaldībai aktuālākie jautājumi pirms sadarbības līguma slēgšanas.

Lai pieteiktos konsultācijai, lūdzam sazināties ar Alisi Gedgaudu, zvanot uz tālruņa numuru 67356249 vai rakstot uz e-pastu alise.gedgauda[at]jaunatne.gov.lv

Kontaktinformācija:
Alise Gedgauda
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Struktūrfondu daļas projektu vadītāja
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67356249
Fakss: +371 67358060
alise.gedgauda@jaunatne.gov.lv
www.jaunatne.gov.lv

 

 
Informācija publicēta 27.05.2016.