Par valsts budžeta finansējumu jaunatnei

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 05. novembra noteikumiem Nr.1243 ”Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam” Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk – aģentūra) no 2014. gada 01. janvāra administrēs valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam.

Finansējumu piešķir Jaunatnes likumā noteiktā mērķa sasniegšanai. Iepriekš minēto funkciju aģentūra pārņem no Izglītības un zinātnes ministrijas, kas līdz šim organizēja atklāto projektu konkursus.

Kontaktinformācija:

Rimants Krūmiņš
Juriskonsults
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67356255
Fakss: +371 67358060
rimants.krumins@jaunatne.gov.lv
www.jaunatne.gov.lv