Par projektu iesniegšanu uz 01.10.2013. termiņu

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk - aģentūra) informē, ka ES programmas „Jaunatne darbībā” projektu iesnieguma e-forma tiešsaistē jāiesniedz līdz 2013. gada 01. oktobra plkst. 24.00 (ieskaitot). Izdrukāts un parakstīts projekta iesniegums jānogādā aģentūrā līdz 2013. gada 01. oktobrim: sūtot pa pastu uz adresi Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004 (pasta zīmogs ne vēlāks kā 2013. gada 01. oktobris);VAI ienesot projekta iesniegumu personīgi aģentūrā līdz 2013. gada 01. oktobra plkst.16.00. Detalizētāku informāciju par projektu  iesniegšanu meklējiet www.jaunatne.gov.lv sadaļā „Programma Jaunatne darbībā” attiecīgā projektu veida apakšsadaļā „Projekta iesniegšana”.