Par projektu iesniegšanu uz 01.05.2013. termiņu

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk - aģentūra) informē, ka ES programmas „Jaunatne darbībā” projektu iesnieguma e-forma tiešsaistē jāiesniedz līdz 2013. gada 1. maija plkst. 24.00 (ieskaitot). Tā kā 1. maijs ir svētku diena, izdrukāts un parakstīts projekta iesniegums jānogādā aģentūrā līdz 2013. gada 2. maijam: sūtot pa pastu uz adresi Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004 (pasta zīmogs ne vēlāks kā 2013. gada 2. maijs);VAI ienesot projekta iesniegumu personīgi aģentūrā līdz 2013. gada 2. maija plkst.16.00.

Detalizētāku informāciju par projektu  iesniegšanu meklējiet www.jaunatne.gov.lv sadaļā „Programma Jaunatne darbībā” attiecīgā projektu veida apakšsadaļā „Projekta iesniegšana”.

Tiešsaistē e-forma: 01.05.2013.
Drukātā versijā: 02.05.2013.