Par projekta sākuma datumu e-formā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka, aizpildot ES programmas „Jaunatne darbībā” projektu iesnieguma e-formu uz 2013. gada 1. maija projektu iesniegšanas termiņu, tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams norādīt 01.08.2013 kā projekta sākuma  datumu, tāpēc 01.08.2013 vietā, lūdzu, norādiet 03.08.2013. Detalizētāku informāciju par projektu  iesniegšanu meklējiet www.jaunatne.gov.lv  sadaļā „Programma Jaunatne darbībā” attiecīgā projektu veida apakšsadaļā „Projekta iesniegšana”.