(PAPILDUS) Informatīvs seminārs par ES programmu „Jaunatne darbībā”, aktualitātēm 2013. gadā un e-formu aizpildīšanu

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina jauniešus, jaunatnes organizāciju pārstāvjus un citas jaunatnes darbā iesaistītas personas piedalīties seminārā par programmas „Jaunatne darbībā” jauniešu apmaiņas un iniciatīvas projektu aktualitātēm 2013. gadā un pieteikuma veidlapu (e-formu) aizpildīšanu. Papildus seminārs notiks 2013. gada 18. janvārī plkst. 12:00-16:30 viesnīcā "Konventa Sēta" (zāle "Kampenhauzens", Kalēju iela 9/11, Rīga).

Īpaši aicinām pieteikties tos, kas plāno iesniegt projektu uz 2013. gada 1. februāra iesniegšanas termiņu, lai iepazītos ar projektu e-formām.

Semināra pirmā daļa plkst. 12:00 - jauniešu apmaiņas projekti.

Semināra otrā daļā plkst. 14:30 - jauniešu iniciatīvas projekti

Grupās tiks parādīts, kā aizpildīt „Jaunatne darbībā” projektu pieteikuma veidlapas (e-formas) jauniešu apmaiņas un jauniešu iniciatīvas projektiem.

Aicinām pieteikties visus interesentus – jauniešus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus, skolēnus, studentus, pedagogus, pašvaldību un valsts iestāžu darbiniekus – ikvienu, kuram ir cieša saskarsme ar jauniešiem, interese un motivācija darboties neformālajā izglītībā.

Seminārs ir bez maksas! Lai pieteiktos semināram, jāaizpilda pieteikuma anketa elektroniski - http://ejuz.lv/liec5. Pieteikties iespējams līdz 2013. gada 16. janvāra plkst. 17:00.

Programma „Jaunatne darbībā” sniedz iespēju darboties neformāli, veidot un īstenot projektus nacionālā un starptautiskā līmenī, sadarboties ar citu valstu jauniešiem, iegūt nozīmīgas prasmes un iemaņas, attīstot jaunatnes jomu Eiropā un Latvijā. Programmas mērķis ir veicināt Eiropas pilsonības apzināšanos un iesaistīt jauniešus Eiropas nākotnes veidošanā.

 

Kontaktinformācija:
Marita Kroiča,
Komunikācijas daļas vadītāja
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004
Tālr. 67356257
E-pasts: marita.kroica@jaunatne.gov.lv