PAPILDUS informatīvais seminārs pašvaldībām par projekta “PROTI un DARI!” īstenošanu

Ņemot vērā pašvaldību pārstāvju lielu atsaucību un vēlmi apmeklēt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (turpmāk – aģentūra) rīkotos informatīvos seminārus par projekta “PROTI un DARI!” turpmāko īstenošanu, aģentūra organizē papildus informatīvo semināru š.g. 9. oktobrī Rīgā, Rīgas domē, Rātslaukums 1, sēžu zāle, plkst. 9:30 – 15:00.

Informatīvajā seminārā būs iespējams saņemt informāciju par:
1. Projekta “PROTI un DARI!” ieviešanas nosacījumiem pašvaldībās (līgumu slēgšana, finanšu plūsma, veidlapu un pārskatu aizpildīšana);
2. Izstrādātajām metodoloģiskajām vadlīnijām darbam ar mērķa grupas jauniešiem;
3. Programmu vadītāju un mentoru iesaisti projektā (nepieciešamās kompetences, loma un uzdevumi projektā);
4. Mācību organizēšanu programmu vadītajiem un mentoriem;
5. Obligātajām publicitātes un komunikācijas prasībām;
6. Saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Aicinām piedalīties pašvaldību, kas pieņēma pozitīvu lēmumu par dalību projektā, projekta kontaktpersonas, kā arī programmu vadītājus un mentorus. Vienlaikus informatīvajos semināros aicinām piedalīties to pašvaldību pārstāvjus, kas vēl nav pieņēmuši pozitīvu lēmumu par dalību projektā.

Kā arī tupinās pieteikšanās uz š.g. 30. septembrī organizējamo informatīvo semināru Kuldīgā, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā, Liepājas iela 31, Aktu zālē, plkst. 10:30 – 16:00,
Šiem semināriem var pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu tiešsaistē http://goo.gl/forms/VuSjHAHIH5

 

Informācija publicēta 25. 09. 2015.