(PAPILDINĀTS AR FOTO) Kurzemes reģionālā konference "LĪDZDARBOJIES!" pulcējusi 100 dalībniekus

Šī gada 8.maijā "Smuku muižā" ieradās ap 100 dalībnieki no dažādiem Kurzemes reģiona novadiem, lai piedalītos Kurzemes reģionālajā konferencē "Jaunatnes darba nozīme jauniešu iniciatīvu attīstībai reģionos" jeb vienā vārdā "Līdzdarbojies!".

Reģionālās konferences mērķis bija veicināt sadarbību starp jauniešiem un jauniešu nevalstiskajām organizācijām un pašvaldību amatpersonām un to darbiniekiem, kā arī citām jaunatnes jomā iesaistītām un ieinteresētām pusēm Kurzemē.

Konferencē piedalījās 100 dalībnieki, kas konferences laikā ne tikai guva jaunas zināšanas, aktualizēja esošās problēmas Kurzemes reģionā jauniešu iniciatīvu jomā, bet arī dalījās pieredzē, ieskicēja sadarbības idejas nākotnē un dažādās tematiskās darba grupās –uzņēmējdarbība un nodarbinātība, brīvprātīgais darbs, jauniešu mobilitāte, līdzdalība lēmumu pieņemšanā, starpinstitucionālā sadarbība - meklēja risinājumus jauniešu iniciatīvu veicināšanai reģionā. 

Konferenci organizēja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar biedrību "Jaunatnes līderu koalīcija" un biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" struktūrvienību Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne (JSPA reģionālais sadarbības partneris Kurzemes un Zemgales reģionā) Latvijas un Šveices sadarbības programmas  „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros.

Pētījums: Atskats uz 2013. gada nacionālās jaunatnes politikas foruma rezolūcijas un rekomendāciju ieviešanu Kurzemes reģiona pašvaldībās.

Pētījuma apkopojums: Atskats uz 2013. gada nacionālās jaunatnes politikas foruma rezolūcijas un rekomendāciju ieviešanu Kurzemes reģiona pašvaldībās.

Priekšlikumu apkopojums.

Konferences foto.