Pagarināts "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un "Eiropas Solidaritātes korpuss" projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš

Sistēmas tehnisko problēmu dēļ, ir pagarināts programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un "Eiropas Solidaritātes korpuss" projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš. Projektu pieteikumus elektroniski var iesniegt līdz 2019. gada 8. oktobra plkst. 13.00 (pēc Latvijas laika).

Eiropas Komisija ir novērsusi tehniskās problēmas, kas bija radušās 1. oktobrī.

Ja projektu pieteikumu iesniegšanas procesā rodas papildu jautājumi, sazinieties ar JSPA.

Madara Ērgle, vecākā projektu vadītāja (solidaritātes projekti, stratēģiskās partnerības, jaunatnes dialogs): Tālr.:  67358064. e-pasts: madara.ergle[at]jaunatne.gov.lv

Dace Bērziņa, projektu koordinatore (jauniešu apmaiņas projekti), Tālr.: 67356269, e-pasts: dace.berzina[at]jaunatne.gov.lv

Iveta Tiltiņa, projektu koordinatore (brīvprātīgā darba projekti, brīvprātīgo mācības), tālr.:  67251181, e-pasts: iveta.tiltina[at]jaunatne.gov.lv

Līga Skrastiņa, projektu koordinatore (jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti un kvalitātes zīme), tālr.:  67356240, e-pasts: liga.skrastina[at]jaunatne.gov.lv