PAGARINĀTA 1. pamatdarbības un 3. pamatdarbības projektu pieteikumu iesniegšana

Informējam, ka sistēmas tehnisku problēmu dēļ ir pagarināta programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" 1. pamatdarbības un 3. pamatdarbības projektu pieteikumu iesniegšana. Projektu pieteikumus var iesniegt līdz šī gada 6. oktobra plkst. 13:00 pēc Latvijas laika.

Aicinām neatlikt projektu pieteikumu iesniegšanu uz pēdējo brīdi!