Oktobris – jauniešu iespēju mēnesis ar “Time to Move 2016”

Lai informētu jauniešus par viņu plašajām iespējām piedalīties starptautiskos Eiropas projektos un konkursos, jau trešo gadu pēc kārtas rudenī notiek Eurodesk informācijas tīkla kampaņa “Time to Move”. Latvijā šīs kampaņas aktivitātes īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, piedāvājot jauniešiem un jaunatnes jomā strādājošajiem apmeklēt dažādus informatīvus seminārus un pasākumus.

Eurodesk reģionālie koordinatori organizē aktivitātes jauniešiem visā Eiropā, pievēršot uzmanību, ka viņi darbojas katrā valstī un pie viņiem var vērsties dažādu jautājumu gadījumā. 2014. gadā, kad Eurodesk informācijas tīkls pirmo reizi organizēja kampaņu “Time to Move”, kampaņas laikā notika vairāk nekā 250 pasākumi 13 valstīs nedēļas laikā. 2015. gadā kampaņa jau ilga divas nedēļas. Tās laikā notika ap 320 pasākumiem 17 valstīs.

Šogad Eiropas Komisija noteikusi, ka kampaņa “Time to Move” notiks visu oktobri. Kampaņas laikā katras valsts reģionālie un nacionālie koordinatori organizē dažādus pasākumus jauniešiem, kuru mērķis ir informēt viņus par starptautiskajām mobilitātes iespējām.

Kampaņas tīmekļa vietne timetomove.eurodesk.eu piedāvā dažādas studiju, brīvprātīgā darba, darba ārzemēs un ceļošanas iespējas. Ieskatoties šajā tīmekļa vietnē, ikviens interesents var uzzināt noderīgu informāciju par pasākumiem – tie tiek publicēti interaktīvā Eiropas kartē.

Latvijā kampaņu īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Tās laikā notiks trīs informatīvi pasākumi jauniešiem un jaunatnes jomā strādājošajiem: 1. oktobrī kampaņas “Time to Move” atklāšana Siguldā, ikvienam jaunietim piedāvājot doties ap 15 km garā interaktīvā pastaigā, kur kontrolpunktos notiks dažādas aktivitātes, bet finišā - tematiskas darbošanās radošajās darbnīcās ar mērķi iepazīt tuvāk jauniešu mobilitātes iespējas; 8. oktobrī Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas centrā no plkst. 14:00 līdz plkst. 16:00 par programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” iespējām notiks informatīvs seminārs pedagogiem; 12. oktobrī Jauniešu galvaspilsētā 2016 – Jelgavā – notiks informatīvs seminārs jauniešiem par viņu mobilitātes iespējām Eiropā. Visi pasākumi notiks bez maksas. Plašāka informācija par semināriem un pieteikšanos tiks publicēta tuvākajā laikā www.jaunatne.gov.lv.

Vairāk informācijas: timetomove.eurodesk.eu

Par Eurodesk

Šobrīd jau vairāk kā 1200 jaunatnes speciālistu strādā Eurodesk tīklā visā Eiropā. Šī tīkla mērķis ir informēt jauniešus par mobilitātes iespējām Eiropā, kā arī veicināt jauniešu aktīvu līdzdarbošanos sabiedriski politiskajā dzīvē. Eurodesk ar savu darbību atbalsta “Erasmus+” programmu, informējot jauniešus par viņu plašajām iespējām. Eurodesk speciālisti vienmēr pārliecinās, lai informācija, kuru viņi izplata, ir aktuāla. Ar Eurodesk informācijas punktiem var iepazīties un saņemt plašāku informāciju Eurodesk.eu tīmekļa vietnē.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra darbojas kopš 1999. gada. Tā ir Izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; Annas Lindes fondu, Eiropas Komisijas informācijas tīklu “Eurodesk”, Latvijas–Šveices sadarbības programmu, eTwinning, Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”.

Papildus informācija:
Kintija Bulava
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Komunikācijas daļas vecākā referente
Tālr.nr. 67356247
e-pasts: kintija.bulava@jaunatne.gov.lv