NVO TV saruna par Reģionālo Forumu jaunatnes darbā iesaistītajām personām "(SA)DARBOJIES!”

Otrdien, 3. novembrī, plkst. 12.00 notiks interaktīvā diskusija, ko organizē NVO TV. Pārraidē notiks saruna par Reģionālo Forumu jaunatnes darbā iesaistītajām personām "(SA)DARBOJIES!”, kas notiks no 2015. gada 26. līdz 27. novembrim, viesu namā „Turbas”, Ikšķiles novadā.  Forums tiek organizēts ar mērķi veicināt labās prakses apmaiņu starp jauniešu centru un jaunatnes darbiniekiem, sniedzot atbalstu savstarpējās sadarbības veidošanā.

Forumu organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar  biedrību „Līdzdalības platforma” un nodibinājumu „Baltijas Reģionālais fonds” Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros.

Diskusija būs vērojama interneta vietnē www.nvotv.lv un tajā piedalīsies JSPA sadarbības partneris foruma organizēšanā  biedrības „Līdzdalības platforma” vadītāja Nataļja Gudakovska.

Diskusija notiek „Baltijas Reģionālā fonda” īstenotā projekta "NVO interneta televīzijas attīstība" ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projekta ietvaros, katru otrdienu, notiek interneta TV pārraides, kuru mērķis ir nodrošināt Latvijā nevalstiskās organizācijas un visus interesentus ar komunikācijas platformu, kas optimizē informācijas plūsmas, kuras ir domātas nevalstiskam sektoram un kura tiek realizēta ar interaktīvo interneta televīzijas starpniecību. 


Informāciju sagatavoja Līga Siliņa
e-pasts: brf.jaunatne@gmail.com
tālr.: +371 26808042