Notiks informatīvie semināri par projektu e-formu aizpildīšanu ES programmā „Erasmus+”

2014. gada 14. un 15. aprīlī notiks informatīvie semināri par jauniešu apmaiņas, jaunatnes darbinieku apmācību, stratēģiskās partnerības, strukturētā dialoga un Eiropas brīvprātīgā darba projektu  elektronisko pieteikuma veidlapu aizpildīšanu Eiropas Savienības programmā „Erasmus+”. Semināri notiks Eiropas Savienības mājā, 2. stāvā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā, Mūkusalas ielā 41, Rīgā. 

Sākums 14. aprīlī plkst. 10:30 - par jauniešu apmaiņas projektiem, plkst. 13:00 - par jaunatnes darbinieku apmācību un sadarbības tīkla veidošanas projektiem un plkst. 15:30 – par stratēģiskās partnerības projektiem. 15. aprīlī plkst. 15:30 – par Eiropas Brīvprātīgā Darba projektu elektronisko pieteikuma veidlapu pildīšanu. Šie semināri norisināsies Eiropas Savienības mājā, 2. stāvā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā. Savukārt, 15. aprīlī plkst. 12:00 – 14:00 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā, Mūkusalas ielā 41 notiks informatīvais seminārs par strukturētā dialoga projektu elektronisko pieteikuma veidlapu aizpildīšanu. Seminārus organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Ja gatavojaties iesniegt projektu uz 2014. gada otro projektu iesniegšanas termiņu - 30. aprīli, tad seminārs palīdzēs izprast, kā pareizāk aizpildīt projekta e-formas un budžeta tabulas. Semināra laikā projektu koordinatori iepazīstinās ar projektu e-formām, izskaidros finansēšanas noteikumus, visbiežāk pieļautās kļūdas, kas radušās, aizpildot iesnieguma veidlapas, kā arī atbildēs uz citiem interesentu jautājumiem. Seminārs paredzēts jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem un citiem interesentiem, kas vēlas izstrādāt un iesniegt projektu programmā „Erasmus+” tuvākajā projektu iesniegšanas termiņā.

Semināram var pieteikties līdz 2014. gada 11. aprīlim, aizpildot pieteikuma anketu tiešsaistē  http://ejuz.lv/68j5k

Gaidīsim arī tos, kuri nebūs aizpildījuši anketu un pieteikuši savu dalību, tomēr ir motivēti rakstīt projektu! Informācija par programmu „Erasmus+” pieejama tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sniedz konsultācijas, iepriekš piesakoties, par jauniešu apmaiņas, Eiropas Brīvprātīgā darba, jaunatnes darbinieku apmācību, sadarbības tīkla veidošanas, stratēģiskās partnerības un strukturētā dialoga: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projektiem. Konsultācijām var pieteikties, zvanot pa tālr. 67358065. 

Programma „Erasmus+” sniedz iespēju darboties neformāli, veidot un īstenot projektus starptautiskā līmenī, sadarboties ar citu valstu jauniešiem, iegūt nozīmīgas prasmes un iemaņas, attīstot jaunatnes jomu Eiropā un Latvijā. Programmas mērķis ir veicināt Eiropas pilsonības apzināšanos un iesaistīt jauniešus Eiropas nākotnes veidošanā.