Notiks apmācību kurss jaunatnes bezdarba problēmas risināšanai

No 3. līdz 10. oktobrim kinopilsētā ''Cinevilla'' norisināsies biedrības ''Piepildīto sapņu istaba'' organizētais apmācību kurss par personiskā zīmola veidošanu ''A Different Viewpoint''. Kursa galvenais mērķis ir risināt jaunatnes bezdarba problēmu, iedrošinot jauniešus izmantot inovatīvas uzņēmējdarbības pieejas, lai veidotu karjeru un uzlabotu savas dzīves kvalitāti.

Apmācību kurss tiek realizēts Eiropas Savienības programmas ''Jaunatne darbībā'' ietvaros, un tajā piedalīsies 25 jaunieši un jaunatnes darbinieki no septiņām valstīm - Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Slovākijas, Slovēnijas, Itālijas un Rumānijas.

''Ikdienā savā apkārtnē sastopam ļoti daudz talantīgu jauniešu. Taču viņi redz ļoti maz iespēju sev apkārt ģeogrāfisku un ekonomisku iemeslu dēļ. Biedrības aktivitātēs iesaistīti galvenokārt cilvēki vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kas nāk no Latvijas mazpilsētām un ciematiem, līdz ar to apzināmies šo jauniešu ikdienas dzīves realitāti, ko nereti raksturo nomāktība, zema pārliecība par sevi un savām spējām uzņemties iniciatīvu un panākt pozitīvas pārmaiņas, nožēla par iespēju trūkumu un lielo iedzīvotāju, tai skaitā ģimenes locekļu, skaitu, kas Latviju jau atstājuši,'' norāda biedrības ''Piepildīto sapņu istaba'' valdes  priekšsēdētāja Inese Priedīte.

Apmācību kurss ''A Different Viewpoint'' veidots, lai sniegtu nenodarbinātiem jauniešiem iespēju labāk iepazīt sevi, savas prasmes, īpašības, aizraušanās, mērķus un pieredzi, kas viņus padara unikālus, mācīties izmantot šīs spējas un pieredzi, lai risinātu problēmas neparastos veidos, mācīties komunicēt savas prasmes un veidot profesionālos kontaktus. ''Aicinām darba meklētājus uzlūkot bezdarbu kā iespēju un nevis kā problēmu - iespēju sevis pilnveidošanai, izaugsmei, jaunu ideju ģenerēšanai un testēšanai, sabiedrībai vērtīgu iniciatīvu uzsākšanai vai uzņēmējdarbības iespēju izpētei un apsvēršanai,'' uzsver biedrības vadītāja.

Apmācību kursa galvenā tēma ir personiskā zīmola veidošana, ņemot vērā, ka zināšanas šajā jomā varētu būt nozīmīgs atbalsta punkts jauniešiem, kas vēlas būt pašnodarbināti, uzsākt uzņēmējdarbību, kā arī jebkuram, kas meklē savu vietu darba tirgū. Personiskā zīmola veidošana ir skaidrs, mērķtiecīgs un saskanīgs cilvēka unikālo prasmju komunikācijas process. Prasme radīt un komunicēt savu personisko zīmolu kļūst arvien svarīgāka, dzīvojot neskaidrā, nemitīgu pārmaiņu laikmetā.

Ilgtermiņa perspektīvā iecerēti vēl vairāki apmācību kursi jaunatnes darbiniekiem un apmācītājiem, kā arī jauniešu iniciatīvas, kuras īstenotu apmācībās iesaistītie dalībnieki.

Biedrība ''Piepildīto sapņu istaba'' ir nevalstiska bezpeļņas organizācija, kas darbu sākusi 2009. gadā. Organizācija dibināta ar mērķi nodrošināt jauniešiem ar ierobežotu pieeju kvalitatīvām augstākās un profesionālās izglītības programmām un ilgtermiņā nenodarbinātiem jauniešiem iespēju iesaistīties daudzveidīgās apmācību programmās, arī sociālās, kultūras un mākslas aktivitātēs, apgūt jaunas zināšanas, attīstīt prasmes, talantus un apsvērt alternatīvas karjeras iespējas. Šobrīd organizācija aktīvi līdzdarbojas vairākos projektos un programmās, kas saistīti ar sociālās uzņēmējdarbības, nodarbinātības, radošuma un inovāciju veicināšanu.