Notiek jauniešu apmaiņas projekts „TOGETHER WE CAN MORE”

Pagājušā gada nogalē 7 Jūrmalas jauniešu domes pārstāvji uzsāka darbu pie ES programmas „Jaunatne darbībā” 3.1. apakšprogrammas jauniešu apmaiņu projektu rakstīšanas. Tika apmeklētas apmācības, meklēti partneri un kopīgi izvēlēta projekta tēma un programma. Šī gada 1. februārī projekts tika iesniegts Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā un aprīlī saņemta lieliska ziņa, ka pirmais Jūrmalas jauniešu domes pārstāvju patstāvīgi izveidotais starptautiskais projekts ticis apstiprināts.

Šobrīd notiek aktīva gatavošanās projekta aktivitātēm, kas notiks no 15. līdz 22. jūnijam Vaivaru pamatskolas telpās. Gruzijas un Spānijas pārstāvji gatavo mājas darbus un iegādājas biļetes, Jūrmalas jauniešu domes pārstāvji gatavo projekta aktivitātes un precizē programmu.

Projekta laikā 7 dienas jaunieši no 3 valstīm - Latvijas, Spānijas un Gruzijas - mācīsies sadarboties, iepazīs 3 atšķirīgas kultūras un dalīsies idejās, lai īstenotu projekta galveno mērķi - uzlabot jauniešu organizāciju darbu, radot jaunas metodes no bērnības un ikdienas spēlēm, pārvēršot tās par aktivitātēm, kas ir saistošas pasīvajiem jauniešiem un spētu viņus ieinteresēt aktīvam dzīvesveidam un līdzdalībai sabiedriskajos procesos.

Projekta uzdevumi:
•    diskutēt par jauniešu organizāciju plusiem un mīnusiem,
•    veicināt dažādu valstu jauniešu izpratni par spēlēm mūsdienās, to vēsturi, kā arī apzināt to dažādību Eiropā,
•    projekta laikā popularizēt veselīgu dzīvesveidu, apvienojot veselīgo ar izklaidējošo, izstrādāt spēļu metodi un pielietot to dzīvē.

Programmā plānots arī tā dalībniekus iepazīstināt ar Latvijas galvaspilsētu Rīgu, Jūrmalas pilsētu, apmeklēt deju kolektīva „Tapa” 15 gadu jubilejas koncertu "Kalējs kāpa debesīs" Dzintaru koncertzālē, kā arī projekta noslēgumā tā rezultātus prezentēt Jūrmalas iedzīvotājiem Jūrmalas pilsētas domes telpās.

Projekta laikā par tā norisi būs iespēja sekot līdzi Twitter.com @InfoKaija un mājas lapā www.bjic.jurmala.lv.

Paldies par atbalstu šim projektam programmai “Jaunatne darbībā”, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai un Jūrmalas pilsētas domei.

Projekta organizatori

Ja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā un publikācijā norādīta saite uz citu iestāžu vai privātpersonu mājaslapām, kontiem vai vietnēm, par attiecīgajos informācijas resursos ievietoto informāciju Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra neatbild.