Noticis Rīgas pieredzes apmaiņas pasākums projekta "PROTI un DARI!" ietvaros

Šī gada 17. augustā Rīgā notika pieredzes apmaiņas pasākums Rīgas domes Labklājības departamenta deleģētajiem programmu vadītājiem un mērķa grupas jauniešu mentoriem Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotā projekta "PROTI un DARI!" ietvaros, kurā piedalījās 26 dalībnieki.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras darbinieki pieredzes apmaiņas pasākuma laikā sniedza informāciju par projekta ieviešanas progresu, mērķa grupas jauniešu atbilstības pārbaudes procesu, profilēšanas veidlapu aizpildīšanu, individuālās pasākumu programmu sagatavošanu, mentora un programmas vadītāja atskaišu, parakstu lapu un noslēguma ziņojumu aizpildīšanu.

Pasākuma dalībnieki dalījās savā pieredzē, iesaistījās diskusijās, kā arī uzdeva sev interesējošus jautājumus par projekta ieviešanu un īstenošanu.