Noticis jau trešais projekta "PROTI un DARI!" rīkotais divu dienu pieredzes apmaiņas pasākums

Jau trešo gadu pēc kārtas projekts “PROTI un DARI!” rīkoja divu dienu pieredzes apmaiņas pasākumu, kas šoruden notika 19. un 20. septembrī atpūtas kompleksā “Turbas”. Pasākums šoreiz pulcēja teju 100 dalībniekus.

 

 

Pasākumā piedalījās ne tikai programmu vadītāji, mentori un projekta ieviešanā iesaistītie pašvaldību speciālisti, bet arī pārstāvji no Nodarbinātības valsts aģentūras, nodibinājuma “Baltijas Reģionālais fonds”, Juridiskās Palīdzības administrācijas, Latvijas Amatniecības kameras, Sociālās integrācijas valsts aģentūras, Valsts Drošības dienesta un Izglītības kvalitātes valsts dienesta, kas informēja par dalībniekiem svarīgām un aktuālām tēmām, kā arī ārvalstu viesis - pārstāve no Somijas.

Pasākuma ietvaros pašvaldību darbinieki tika informēti par projekta ieviešanas progresu un aktuālāko informāciju. Tika organizēts darbs vairākās tematiskajās grupās, kurās pašvaldību darbinieki aktīvi līdzdarbojās un dalījās savā pieredzē atbilstoši darba grupu tēmām.

 

Informācija publicēta 24.09.2019.