Noslēgušies reģionālie informatīvie semināri par projekta “PROTI un DARI!” turpmāko īstenošanu

Ar papildus rīkoto informatīvo semināru, kas notika š.g. 9. oktobrī Rīgā, Rīgas domē, noslēgušies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (turpmāk – aģentūra) organizētie reģionālie informatīvie semināri par projekta “PROTI un DARI!” turpmāko īstenošanu. Informatīvie semināri notika no š.g. 23. septembra līdz 9. oktobrim.

Atsaucība piedalīties informatīvajos semināros bija liela un, lai visiem semināra dalībniekiem nodrošinātu kvalitatīvu dalību tajos, četru informatīvo semināru vietā tika organizēti pieci semināri, no tiem trīs semināri notika Latvijas reģionos un divi Rīgā.


Apkopjot informāciju pēc semināriem secinām, ka kopumā piecos semināros piedalījās 331 dalībnieks. Visapmeklētākais bija Rīgas pasākums, kas notika š.g. 2. oktobrī Rīgas domē, tajā piedalījās 90 dalībnieki, savukārt otrajā papildus organizētajā seminārā Rīgā piedalījās 55 dalībnieki.


Arī reģionālajos semināros atsaucība bija liela: Priekuļos – 57, Rēzeknē – 86, Kuldīgā – 43 dalībnieki. Kopumā semināros tika pārstāvētas 80 pašvaldības, tajā skaitā vairāku pašvaldību sociālie dienesti, izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas un citas iestādes.


Informatīvos seminārus apmeklēja pašvaldību, kas pieņēma pozitīvu lēmumu par dalību projektā, projekta kontaktpersonas, kā arī programmu vadītāji, mentori un citi interesenti. Semināru laikā dalībnieki saņēma informāciju par projekta “PROTI un DARI!” ieviešanas nosacījumiem pašvaldībās, izstrādātajām metodoloģiskajām vadlīnijām darbam ar mērķa grupas jauniešiem, mācību organizēšanu programmu vadītajiem un mentoriem, kā arī par programmu vadītāju un mentoru iesaisti projektā, un Eiropas Savienības obligātajām publicitātes un vizuālās identitātes prasībām. Semināru laikā tika sniegtas atbildes arī uz pašvaldību uzdotajiem jautājumiem.


Ar semināru prezentācijām, kas tika aktualizētas atbilstoši biežāk uzdotajiem jautājumiem, ir iespējams iepazīties šeit (sadaļā "Noderīga informācija")>>

 

Kontaktinformācija:
Alise Gedgauda
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Struktūrfondu daļas projektu vadītāja
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67356249
Fakss: +371 67358060
alise.gedgauda@jaunatne.gov.lv
www.jaunatne.gov.lv


Informācija publicēta 14.10.2015.