Noslēgušies reģionālie informatīvie semināri par projekta “PROTI un DARI!” īstenošanu

11. decembrī ar plaši apmeklētu informatīvo semināru noslēgušies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un Latvijas Pašvaldību savienības organizētie reģionālie informatīvie semināri par projekta “PROTI un DARI!” īstenošanu Jauniešu garantijas ietvaros.

“PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto jauniešu NEET situācijās prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts, kuru 2014.gadā uzsākusi īstenot Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Apkopjot informāciju pēc semināriem, secinām, ka kopumā septiņos semināros piedalījās 276 dalībnieki. Visapmeklētākais bija Rīgas pasākums, kur piedalījās 73 dalībnieki, bet citos reģionālajos semināros atsaucība arī bija liela: Saldus – 43, Talsi – 13, Jelgava – 36, Rēzekne – 25, Daugavpils – 30, Valmiera – 56 dalībnieki.

Projektu plānots īstenot sadarbībā ar visām Latvijas pašvaldībām, tādēļ uz semināriem tika aicināti pārstāvji no visām 119 pašvaldībām. Atsaucību dalībai semināros izrādīja pārstāvji no 103 pašvaldībām, tomēr kopumā semināros tika pārstāvētas 94 pašvaldības. 

Seminārus apmeklēja gan pašvaldību priekšsēdētāji, gan attīstības nodaļu projektu vadītāji, gan jaunatnes lietu speciālisti un sociālo dienestu pārstāvji, kā arī citi interesenti. Semināru laikā dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar projekta “PROTI un DARI!” būtību, ieviešanas mehānismu un plānoto laika grafiku, noskaidrot pašvaldības lomu un priekšnosacījumus dalībai projektā, kā arī uzzināt informāciju par pieejamo finansējumu.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra turpinās darbu pie informācijas izplatīšanas un organizēs informatīvos seminārus pašvaldībām arī 2015.gadā.  

 
Informācija publicēta 18. 12. 2014.
 
 
Papildus informācijai:
Ieva Kulmane
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Struktūrfondu daļas projektu vadītāja
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67356249
Fakss: +371 67358060
ieva.kulmane[at]jaunatne.gov.lv