Noslēgušies pieredzes apmaiņas pasākumi reģionos projekta “PROTI un DARI!” ietvaros

Laika posmā no š.g. 14. oktobra līdz 2. novembrim Latvijas reģionos Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk – aģentūra) organizēja četrus pieredzes apmaiņas pasākumus projekta “PROTI un DARI!” ietvaros, kuros kopumā piedalījās 122 dalībnieki, pārstāvot 42 pašvaldības.

Visos pieredzes apmaiņas pasākumos dalībnieki aktīvi iesaistījās diskusijās, uzdeva sev interesējošos jautājumus, kā arī dalījās savā pieredzē. Pirmajā pasākumā, kas notika Līvānu novada Multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā "Kvartāls", piedalījās 28 dažādu pašvaldību pārstāvji, otrajā, apmeklējot Ānes jauniešu iniciatīvu centru, piedalījās 24 dalībnieki, savukārt trešajā un ceturtajā, kas notika Madonas novada Multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā "KUBS" un Saldus Jaunatnes un atpūtas iniciatīvu centrā "Šķūnis", piedalījās attiecīgi 32 un 38 dalībnieki.

Pasākumu programma tika organizēta divās daļās. Pirmās daļas laikā projekta īstenošanā iesaistītie programmu vadītāji, mentori un pašvaldību pārstāvji tika iepazīstināti ar projekta ieviešanas progresu, ieguva padziļinātu informāciju par projekta īstenošanas nosacījumiem un pārskatu sagatavošanu un iesniegšanas kārtību. Savukārt otrajā daļā tika organizēts darbs grupās, kuru laikā dalībnieki pārrunāja tādas tēmas kā pašvaldību pieredze mērķa grupas jauniešu uzrunāšanā un iesaistē, darba īpatnības ar dažādiem mērķa grupas pārstāvjiem, kā arī par ieteikumiem individuālo pasākumu programmu īstenošanas laikā.

Balstoties uz dalībnieku sniegtajiem komentāriem, var secināt, ka šāda veida pieredzes apmaiņas projekta “PROTI un DARI!” ietvaros būtu nepieciešamas organizēt arī turpmāk. Tā ir iespēja ne tikai uzklausīt aģentūras darbinieku sniegto informāciju, bet arī satikties ar kolēģiem un pārrunāt aktuālus jautājumus, kā arī vienam ar otru dalīties pieredzē.

Tos projekta īstenošanā iesaistītos sadarbības partneru pārstāvjus, kuri vēl nepaguva piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumos reģionos, aicinām piedalīties pasākumā, kas notiks š.g. 11. novembrī Rīgā, "Bellevue Park Hotel Rīga", Slokas ielā 1. Pasākuma sākums pulksten 10:00.

Lai reģistrētos, lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu:  https://goo.gl/forms/k9lGOsxjHjLmfW352.

Aģentūra izsaka pateicību Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra "Kvartāls" vadītājas p.i. Evijai Pastarei, Ānes jauniešu iniciatīvu centra vadītājai Kristīnei Vilkai, Madonas novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra "KUBS" vadītājai Ievai Repšai un Saldus Jaunatnes un atpūtas iniciatīvu centra "Šķūnis" vadītājai Rudītei Muraševai par sadarbību un atbalstu pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšanā!

Pirmais pieredzes apmaiņas pasākums Līvānos

Informācijas sniegšana par pārskatu aizpildīšanas kārtību Anē

Ar projekta īstenošanu saistīto jautājumu skaidrošana Madonā

Darbs grupās, diskusijas Madonā

Pašvaldības dalās pieredzē Saldū

Saldus pieredzes apmaiņas pasākuma dalībnieki

 

Kontaktinformācija:
Alise Devjatajeva
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Struktūrfondu daļas projektu vadītāja
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67356249
Fakss: +371 67358060
alise.devjatajeva@jaunatne.gov.lv
www.jaunatne.gov.lv

Informācija publicēta 04.11.2016.