Noslēgušās jauniešu iniciatīvas projekta „Jauniešu modernizētā mūzikla „Karmena” izveidošana” aktivitātes

Janvāra sākumā „Serža Li mākslas sintēzes biedrība” sadarbībā ar Daugavpils vācu biedrību „Erfolg” un ar ES programmas „Jaunatne darbībā” atbalstu Daugavpilī sāka realizēt jauniešu iniciatīvas projektu „Jauniešu modernizētā mūzikla „Karmena” izveidošana”.  Projekta dalībniekiem - radošiem jauniešiem - tika dota iespēja mācīties dejot, dziedāt, piedalīties koncertos bērnu namos un jauniešu modernizētā mūzikla „Karmena” izveidošanā. Jūlija sākumā jaunieši prezentēja mūziklu Daugavpils teātrī.

Projekta dalībniekiem aktivitātes sākas februārī, kad Daugavpils presē tika paziņots par kastingu mūziklā „Karmena”. Viņu uzdevumi bija: izteiksmīgi prezentēt dzejoli, izpildīt paša izvēlētu deju un dziesmu. Daudzi jaunieši, kas atnāca uz kastingu, tika galā ar šiem uzdevumiem. Tālāk sākās mēģinājumi un mūzikla izveidošanas process, kura laikā jaunieši tika iesaistīti neformālās lomu spelēs un flešmobos, kas palīdzēja nojaukt socialās un kultūras barjeras, tādējādi radot draudzīgu, vienotu vidi.

Nozīmīga aktivitāte, kas tika organizēta projekta ietvaros, bija koncerts bērnu namā - patversmē „Priedīte”. Koncerta zālē sapulcējās daudz bērnu un jauniešu, kuri ar spīdumu acīs skatījas jauniešu uzstāšanos un ļoti gribēja paši piedalīties koncertā. Izrādās, ka daudzi bērni ļoti labi dejo, dzied, uzstājas skatītāju priekšā. Gan projekta dalībnieki, gan bērni kopā piedalījās dažādas radošās darbnīcās. Tā bija lieliska iespēja dalīties pieredzē, kontaktēties neformālā, draudzīgā vidē un atstāt bērnu sirdīs siltumu, dzīvesprieku un laimi.

Lai attīstītu savu radošo potenciālu un ar prieku un gandarījumu pašizpaustos radošajā darbībā, projekta aktivitāšu laikā daži jaunieši piedalījās Daugavpils vācu biedrības „Erfolg” un biedrības „Serža Li mākslas sintēzes biedrība” organizētajā pasākumā „Ģimenes svētki Zoomaifest, kas veltīti Eiropas dienai”. Latgales zoodārzā bija organizēts mākslas sintēzes koncerts un citas radošas darbnīcas. Koncerta gaitā jaunieši ar mākslas sintēzes veidu un starpniecību tika iepazīstināti ar dažādu Eiropas tautību kultūru un to tradīcijām, kas veicināja kultūrmākslas izglītošanas, attīstīšanas un audzināšanas satura bagātināšanu sabiedrībā jauniešu vidē. Pateicoties pasākumam, popularizējās un paplašinājās Daugavpils jaunatnes zināšanas par vācu, latviešu, romu un poļu kultūras tradīcijām, tika iepazīts, pieņemts citu Eiropas tautu kultūras mantojums, saglabājot savas kultūras identitāti.

Kā vēl viena projekta aktivitāte tika organizēts un novadīts koncerts bērnu palīdzības centrā „Cerība”.  Tur jaunieši rīkoja radošās darbnīcas, attīstot bērnu kustības spējas, runātprasmes, mīmiku un žestus. Jebkurš bērns varēja piedalīties kā aktieris radošo darbnīcu veidotajās izrādēs, bet projekta dalībniekiem bija lieliska iespēja iejusties skolotāju un padomdevēju lomā. Organizējot un novadot doto koncertu, jauniešiem paplašinājās pieredze šajā jomā, parādījās jauni draugi un uzkrājās enerģija turpmākai radošai darbībai. Bērnu palīdzības centra vadība par doto pasākumu pateica šādus vārdus: „Pateicamies par īstu mākslu un sirdsdedzi! Ceram tikties ar jums nākotnē. Novēlam jums radošus panākumus. Mēs jūs mīlam un gaidām!!!”

Galvenā projekta aktivitāte, tās rezultāts bija modernizētā mūzikla „Karmena” pirmizrāde Daugavpils teātrī. Tā kā informācijas izplatīšana par mūzikla pirmizrādi un par projektu kopumā bija kvalitatīva, Daugavpils teātra zāle pirmizrādes laikā bija pilna ar skatītājiem, galvenokārt jauniešiem. Neskatoties uz to, ka projekta dalībnieki pirmo reizi uzstājās uz Daugavpils teātra skatuves, skatītāji uzņēma jauniešus ļoti pozitīvi un sirsnīgi aplaudēja. Modernizēts mūzikls „Karmena” viņiem patika. Galvenie projekta mērķi tika sasniegti ar klasiskā teātra žanra, kā arī jaunā modernizētā skatījuma palīdzību, popularizējot sabiedrībā gan kultūrtradīcijas, gan kultūrtradīciju jauno interpretāciju jaunatnes skatījumā.

Par projekta laikā piedzīvoto...

Kas projekta laikā Tevi visvairāk pārsteidza?
-Mani pārsteidza komandas spars, ka projektā laikā mēs visi bijām draudzīgi un atsaucīgi viens pret otru, kas ļāva paveikt ļoti daudz.

Kas no projekta Tev visvairāk ir palicis prātā? 
-Man visvairāk palikušas prātā pēdējās dienas, kad darbojāmies daudz intensīvāk, izdarījām daudz un sasniedzām labu rezultātu. Arī ģenerālmēģinājumi Daugavpils teātrī bija neaizmirstami un, protams, pirmizrāde. Darbība uz skatuves, steiga aiz kulisēm. Tas bija vienlaikus nogurdinoši un jauki.
Felikss

Ko Tu projekta laikā iemācījusies jaunu?
-Es kļuvu atvērtāka, pārvarēju savas bailes uzstāties uz skatuves un iemācījos jaunus dejas soļus un dziesmas.

Kādi ir Tavi personīgie ieguvumi no projekta?
-Es iepazinos ar brīnišķīgiem cilvēkiem, ieguvu jaunus draugus. Attīstīju savas radošās spējas un labi pavadīju laiku.

-Kuras no projekta aktivitātēm Tev patika vislabāk?
-Vislabāk man patika došanās uz bērnu namiem. Sajūtu tiešām šī projekta nozīmīgumu, jo tādi projekti rada prieku ne tikai sev, bet arī apkārtējiem.
 Linda

Vai tas, ko Tu iemācījies projekta laikā, Tev noderēs arī turpmāk?
-Protams, jebkuras jaunas zināšanas un prasmes man ir tikai ieguvums, ko centīšos pielietot turpmākajā dzīvē, ja studēšu teātra mākslu. Vēl es iemācījos darboties grupā, palīdzēt citiem un tas man noteikti noderēs, jo ir aktuāli mūsdienās.
Renata

Kādi ir Tavi ieguvumi no projekta?
-Šis projekts man deva iespēju iepazīties ar interesantiem, radošiem cilvēkiem. Vēl es redzēju no iekšpuses, kā tiek veidotas izrādes, un tas bija aizraujoši. Gaidu citus, līdzīgus projektus!
Irina

 „Serža Li mākslas sintēzes biedrība”