Noslēdzies projekts „Apetīte rodas ēdot”

Sākoties vasaras brīvlaikam, jauniešiem rodas arvien vairāk brīvā laika. Brīvajos brīžos ir vēlme apmeklēt jaunus pasākumus un iepazīt jaunus cilvēkus. 8.jūnijs plkst. 13:00 Ventspils 4.vidusskolas foajē bija īstā vieta, kurp doties. Tur izstādē bija iespēja iepazīties ar projekta „Apetīte rodas ēdot” paveikto. Pasākuma laikā tika  spēlētas dažādas atraktīvas un noderīgas spēles, iepazināmies ar jauniem, interesantiem cilvēkiem un meklējām iedvesmu, lai mūsu pašu vasara būtu darbīgāka!

Kā viena no projekta dalībniecēm Īrisa dalās iespaidos par projektu: „Šī projekta laikā ieguvu jaunas zināšanas un vērtīgu pieredzi pasākumu organizēšanā, kā arī iepazinos ar jauniem cilvēkiem! Pēc dalības šajā projektā, noteikti pati darbošos aktīvāk!”

„Apetīte rodas ēdot” ir jauniešu iniciatīvas projekts, lai aktivizētu Ventspils jauniešus. Projekta iesniedzēji un realizētāji ir neformāla jauniešu grupa „Jaunais ritms”. Projekta ietvaros norisinājās apmācības viesu namā „Dekšņi” par pasākumu rīkošanu un radošo domāšanu. Jaunieši tika sadalīti grupās, kuru uzdevums bija izveidot kvalitatīvus un interesantus pasākumus vienā no tēmām – "Jaunietis - uzņēmējs", "Zaļais  jaunietis", "Jaunietis politikā", "Jaunietis - noziedzības apkarotājs", "Jaunietis - apmācītājs". Jaunieši tika nodrošināti ar visām vajadzīgajām kancelejas precēm, kā arī projekta partneris – Ventspils 4. vidusskola nodrošināja ar telpām un vajadzīgo inventāru.  Jauniešiem tika dots arī papildus uzdevums, lai pārbaudītu viņu radošo domāšanu – katrai grupai iedeva vienu no „īpašajiem priekšmetiem”: 43 kastes, 27 spilveni, 1020 knaģi, 56 spaiņi vai 33 bumbas. Grupas uzdevumus veica godam un nelielu ieskatu paveiktajā var iegūt, apmeklējot izstādi Ventspils 4. vidusskolā.

Projekts „Apetīte rodas ēdot” tiek organizēts ES programmas „Jaunatnes darbībā”  jauniešu iniciatīvas projekta ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 5018 EUR, no kuriem 4088 EUR ir Eiropas Savienības sniegtais finansējums.

Lauris