Noslēdzies pieredzes apmaiņas pasākums Rīgā projekta “PROTI un DARI!” ietvaros

Š.g. 11. novembrī noslēdzās pēdējais no 2016.gadā plānotajiem pieredzes apmaiņas pasākumiem Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotā projekta “PROTI un DARI!” ietvaros.

Pasākumā, kas notika Rīgā, piedalījās 32 dalībnieki, pārstāvot 14 pašvaldības no dažādiem Latvijas reģioniem. Visos organizētajos pieredzes apmaiņas pasākumos kopumā piedalījās 154 dalībnieki no 53 pašvaldībām.

Rīgas pieredzes apmaiņas pasākumā dalībnieki aktīvi iesaistījās diskusijās, uzdeva sev interesējošos jautājumus par projekta ieviešanu un īstenošanu, kā arī dalījās savā pieredzē.

Līdz š.g. 11. novembrim, aģentūra par projekta īstenošanu ir parakstījusi sadarbības līgumus ar  65 Latvijas pašvaldībām. Ar šīm pašvaldībām piešķirto finansējumu vairāk nekā 6 miljonu eiro apmērā ir iespējams nodrošināt atbalsta pasākumu sniegšanu 4000 mērķa grupas jauniešiem. Vienlaikus turpinās sadarbības līgumu slēgšana ar pārējām pašvaldībām, kuras ir apstiprinājušas dalību projektā.

Informācija par projekta ieviešanas progresu

Projektā iesaistīto mērķa grupas jauniešu sadalījums

Darbs grupās, informējot par mērķa grupas jauniešu uzrunāšanas un iesaistes praksēm pašvaldībās

Jūrmalas pilsētas pašvaldības pieredze darbā ar mērķa grupas jauniešiem

 

Kontaktinformācija:
Alise Devjatajeva
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Struktūrfondu daļas projektu vadītāja
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67356249
Fakss: +371 67358060
alise.gedgauda@jaunatne.gov.lv
www.jaunatne.gov.lv

 

Informācija publicēta 16.11.2016.