Noslēdzies jauniešu iniciatīvas projekts “Tūrisma attīstības veicināšana Iecavā”

Līdz ar izvērtēšanas sarunu un Youthpass saņemšanu dienas centrā “Iecavnīca” 26. oktobrī noslēgušās projekta “Tūrisma attīstības veicināšana Iecavā” aktivitātes. Projekts Iecavas novadā norisinājās visas vasaras garumā. Tā laikā bijušas tikšanās ar tūrisma uzņēmējiem, mācību tikšanās ar speciālistiem, diskusijas, izpētes braucieni pa novadu, darba sesijas gan šaurā lokā, gan arī sadarbībā ar citiem jaunākiem un vecākiem Iecavas novada iedzīvotājiem. Projekta norisē aktīvi iesaistījušies ne tikai tā autori  - neformālā jauniešu grupa “IDeja”, bet arī jauniešu apvienība “GTA”.

Viena no galvenajām projekta aktivitātēm bija īsfilmas izveide. Tai “IDeja” jaunieši paši domāja scenāriju, paši filmēja, paši montēja, veidojot filmu kā “mājas kino” versiju – sarunu par Iecavu ar draugu ārzemēs. Tā ne tikai parāda dažas no atpūtas vietām Iecavas novadā, bet filmas zemtekstā jaušams aicinājums svešumā mītošajiem jauniešiem meklēt iespējas atgriezties Latvijā. Filma apskatāma -  http://www.youtube.com/watch?v=jx4KuN1xFpM
 
Projekta norises laikā apkopotās idejas tūrisma attīstībai abu neformālo grupu jaunieši oktobra sākumā kā līdzdalības pierādījumu novada sabiedriskajā dzīvē prezentēja Iecavas novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē.  Viens no svarīgākajiem secinājumiem pēc projekta noslēguma – katram pašam vispirms jākļūst par “ekskursantu“ novadā, lai vēlāk varētu kļūt par “gidu” citiem. Uz šī secinājuma balstījās arī jauniešu izteiktā ideja – caur dažādām neformālām mācīšanās formām veidot jauniešu “gidu štābiņu”  nākamās vasaras skolēnu nodarbinātības programmas ietvaros. Visas idejas ir publicētas Iecavas novada mājas lapā  - sadaļā  Izglītība / Jauniešiem (http://iecava.lv/page/100&news_id=5669&mCatName=news&act=showcomments&p_...).

Tāpat tapa arī tūrismam draudzīgas mājas lapas platforma, ar kuru jaunieši iepazīstināja sēdē domes deputātus un pārējos klātesošos. Tās ideja – atbalstīt esošos un topošos uzņēmējus ar bezmaksas rīku novada tūristiem aktuālas informācijas ievietošanai, un to jaunieši ieteica pievienot pašvaldības mājas lapai.

Uz noslēguma izvērtēšanas sarunu pagājušās nedēļas nogalē, kā arī Youthpass saņemšanu bija ieradušies nepilni desmit jaunieši. Kopumā par ļoti aktīvu dalību projektā tika sagatavotas 16 Jaunatnes pases un atlikušās vēl noteikti nokļūs līdz saviem īpašniekiem.

Lai mūsu projekta ideja turpinātos, tā laikā tapušās Iecavas novada fotogrāfijas, fotoskatu atpazīstamības spēle un fotopuzles šobrīd ir apskatāmas Edvarta Vizas bibliotēkā un vēlāk ceļos arī uz citām bibliotēkām, līdz nonāks atpakaļ dienas centrā “Iecavnīca”. Līdzās tam var iepazīties un izpētīt arī jauniešu izstrādātos veloceliņu paraugus, kā arī atstāt savas idejas Iecavas novada tūrisma dzīves dažādošanai.

Projekta jaunieši ir pateicīgi Iecavas novada domei, tūrisma nozares speciālistiem un  uzņēmējiem par līdzdalību un atbalstu projektā, kā arī visiem novada iedzīvotājiem un ciemiņiem, kuri iesaistījās ar idejām, ar dalību radošajās darbnīcās un mazajos konkursiņos.

Šis programmas “Jaunatne darbībā” atbalstītais inicatīvas projekts nebija pirmais, kuru  realizējuši Iecavas jaunieši.  Tomēr tieši šī projekta iespaidā pēdējā 2013. gada iesniegšanas kārtā tika iesniegti vēl divi jauniešu neformālo grupu projekti ar lieliskām idejām – cerēsim, ka arī viņiem izdosies realizēt tās!

 

    Ja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā un publikācijā norādīta saite uz citu iestāžu vai privātpersonu mājaslapām, kontiem vai vietnēm, par attiecīgajos informācijas resursos ievietoto informāciju Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra neatbild.