Nosaukti konkursa „Brīvprātīgais 2012” reģionālie uzvarētāji

Atsaucoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas septembrī izsludināto konkursu „Brīvprātīgais 2012”, tika saņemti 47 pieteikumi no dažādām Latvijas pilsētām. 29. novembrī tika nosaukti konkursa uzvarētāji katrā plānošanas reģionā, lai no tiem 5. decembrī – Starptautiskajā brīvprātīgo dienā nosauktu Latvijas līmeņa uzvarētājus.

Konkursa uzvarētāji katrā reģionā tika noteikti trīs nominācijās: Ietekmīgākie brīvprātīgie 2012 – par brīvprātīgo darbu, kas radījis visnozīmīgākās pārmaiņas kāda cilvēka, organizācijas, pašu brīvprātīgo, kopienas dzīvē; Brīvprātīgo tīkls 2012 – par izcilāko, plašāko sadarbību brīvprātīgo darba veikšanā; Brīvprātīgo magnēts 2012 – par brīvprātīgo darba prestiža celšanu, tā publicitāti, citu iesaistīšanu un motivēšanu. Pēc brīvprātīgo darba komandu ieteikumiem tika noteikti arī kandidāti uz nomināciju par īpašiem nopelniem brīvprātīgo darba veicināšanā un atbalstīšanā „Brīvprātīgo balsts 2012” – cilvēki, kuri īpaši atbalstīja, palīdzēja un motivēja jauniešus veikt brīvprātīgo darbu.

Diāna Sīmansone, Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta un jaunatnes departamenta direktora vietniece jaunatnes politikas jomā: „Paldies visiem, kuri piedalījās konkursā „Brīvprātīgais 2012”. Katrs no iesniegtajiem projektiem ir pelnījis atzinību un padarītais darbs sniedzis gandarījumu gan brīvprātīgā darba veicējiem, gan tiem, kam tika sniegta palīdzība. Sveicam konkursa uzvarētājus!”

Konkursa „Brīvprātīgais 2012” uzvarētāji Latvijas līmenī tiks nosaukti no reģionu uzvarētājiem 2012. gada 5. decembrī svinīgā pasākumā Starptautiskajā Brīvprātīgo dienā Rīgā. Uz pasākumu aicināti visu reģionu uzvarētāji.

Informācija par reģionālajiem uzvarētājiem
Pēc konkursa rezultātu apkopojuma Rīgas plānošanas reģiona „Ietekmīgākie brīvprātīgie 2012” ir biedrības „Ķekavas novada jauniešu dome” jaunieši. Nominācijā „Brīvprātīgo tīkls 2012” Rīgas reģionā uzvaru guva Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes komanda „Radošie pasaku lasītāji”. Savukārt par „Brīvprātīgo magnētu 2012” Rīgas reģionā kļūst „Brīvprātības platforma”, ko piesaka Radošā apvienība jauniešiem „TREPES”. „Brīvprātīgo balsts 2012” Rīgas reģionā – Ramona Liepiņa, Radošās apvienība jauniešiem „TREPES” pārstāve.

Kurzemes reģiona „Ietekmīgākie brīvprātīgie 2012” ir jaunieši no Brocēnu novada brīvprātīgās darba jauniešu grupas „Es savam novadam”. Nominācijā „Brīvprātīgo tīkls 2012” uzvaru guva komanda „TAS.ES” – brīvprātīgie jaunieši no Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novada. Savukārt par „Brīvprātīgo magnētu 2012” Kurzemē kļūst divas Ventspils Neredzīgo bibliotēkas brīvprātīgo komandas „Blāzma” un „LVseja”. „Brīvprātīgo balsts 2012” Kurzemē – Kristīne Lieldaudziete, Brocēnu novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste.

Latgales reģiona „Ietekmīgākie brīvprātīgie 2012” ir Rēzeknes aktīvie jaunieši ar komandu „Draugu centrs”. Nominācijā „Brīvprātīgo tīkls 2012” uzvaru guva komanda „Viļakas entuziasti”– jaunieši no Viļakas. Savukārt par „Brīvprātīgo magnētu 2012” Latgalē kļūst „Brīvi un prātīgi JACieši!” no Rēzeknes. „Brīvprātīgo balsts 2012” Latgalē – Sergejs Maksimovs, Viļakas novada domes priekšsēdētājs.

Vidzemes reģiona „Ietekmīgākie brīvprātīgie 2012” ir „Čaklie rūķi” no Priekuļu novada Liepas pagasta. Nominācijā „Brīvprātīgo tīkls 2012” Vidzemes reģionā uzvaru guva jauniešu organizācija Nītaureņi no Amatas novada Nītaures pagasta. Savukārt par „Brīvprātīgo magnētu 2012” Vidzemē kļūst Alūksnes jaunieši ar komandu „Astes un ūsas”. „Brīvprātīgo balsts 2012” Vidzemes reģionā – Elīna Dambe, komandas „Astes un ūsas” iedvesmotāja.

Zemgales reģiona „Ietekmīgākie brīvprātīgie 2012” ir Jelgavas Tehnikuma brīvprātīgie – jaunieši, kuri profesionālu meistaru vadībā pilnībā izremontēja dzīvokli daudzbērnu ģimenei Jelgavā. Nominācijā „Brīvprātīgo tīkls 2012” Zemgalē uzvaru guva komanda Iecavas jauniešu e-iniciatīvas grupa. Savukārt par „Brīvprātīgo magnētu 2012” Zemgalē kļūst jaunieši no komandas „Brīvprātīgie Jelgavai”. „Brīvprātīgo balsts 2012” Zemgales reģionā – Jeļena Grīsle, Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas biroja jaunatnes lietu speciāliste.

Pilna informācija par konkursa reģionālajiem uzvarētājiem un apraksti par uzvarētāju paveiktajiem darbiem: šeit, kā arī interneta vietnē www.draugiem.lv/brivpratigodarbs.

Informācijai
Konkurss tika rīkots Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvās kampaņas jauniešiem par brīvprātīgo darba ieguvumiem un iespējām ietvaros. Kampaņas laikā notika dažādi pasākumi un aktivitātes, lai popularizētu brīvprātīgo darbu jauniešu vidū, kā arī informētu par ieguvumiem, iespējām un pieredzi, ko var iegūt, veicot brīvprātīgo darbu. Kampaņa noslēgsies ar svētku pasākumu Starptautiskajā brīvprātīgo dienā 5. decembrī. Ikviens interesents interneta vietnē www.draugiem.lv/brivpratigodarbs var sekot līdzi kampaņas norisei, kā arī iegūt informāciju par brīvprātīgo darbu, brīvprātīgo darba veiksmes stāstiem, jaunumiem, ieteikumiem un iespējām iesaistīties brīvprātīgo darbā.

Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta un jaunatnes departaments
Tālr.: 67047953, diana.simansone@izm.gov.lv
Informācijai par konkursu: Gunta Misāne, 29115356, 67213003, gunta@comperio.lv