Norisināsies Latvijas Studentu apvienības Kongress

29. martā, pulksten 11.00, augstskolā RISEBA, Ūdens ielā 6 norisināsies 19. Latvijas Studentu apvienības Kongress, kurā tiks ievēlēts jaunais apvienības prezidents, apstiprinātas darbības vadlīnijas un nākamā gada budžets.

Prezidenta amata kandidātiem jāsaņem vismaz vienas studentu pašpārvaldes izvirzījums, ko jāiesūta gan elektroniski, gan jāiesniedz LSA Valdei Kongresa dienā ar visiem nepieciešamajiem parakstiem. Lēmums par izvirzīšanu studentu pašpārvaldei jāpieņem līdz 14. martam.

Katram prezidenta amata kandidātam līdz 18. marta  pulksten 23:59 uz e-pastu lsa[at]lsa.lv jāiesūta iesniegums, kurā apliecināta vēlēšanās kandidēt uz attiecīgo amatu, amata kandidāta darbības programma, CV, pašpārvaldes izvirzījums, kā arī citi dokumenti pēc amata kandidāta ieskatiem. 

29. martā prezidenta kandidāti uzstāsies ar uzrunu, iepazīstinot LSA Kongresa dalībniekus un viesus ar sevi un savu stratēģisko darbības plānu.

LSA Kongress ir gada notikums Studentijā. Kongress ir organizācijas augstākā lēmējinstitūcija, kas sastāv no LSA biedru, studējošo pašpārvalžu, deleģētiem pārstāvjiem.

 

INFORMĀCIJU SAGATAVOJA:
Armanda Vilcāne
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Latvijas Studentu apvienība
E-pasts: armanda.vilcane[at]lsa.lv