Noderīgi projekta "PROTI un DARI!" jaunatnes darbiniekiem

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk – aģentūra) ir izstrādājusi divus informatīvus materiālus:

-    starptautiskās iespējas Jauniešu garantijas projekta "PROTI un DARI" jaunatnes darbinieku zināšu paaugstināšanai, kuras piedāvā aģentūra;
-    iespējas jauniešiem,  ko var saņemt, piedaloties Eiropas Savienības programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektos.

Aicinām izmantot informatīvajos materiālos piedāvātās iespējas, kā arī izplatīt šos materiālus gan jauniešiem, gan arī saviem kolēģiem, kuriem šī informācija var būt noderīga!

Info materiāls_"PROTI un DARI!"_jaunatnes darbiniekiem
Info materiāls_"PROTI un DARI!"_jaunatnes darbiniekiem_Iespejas jauniesiem

Kontaktinformācija:
Alise Devjatajeva
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Struktūrfondu daļas projektu vadītāja
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67356249
Fakss: +371 67358060
alise.devjatajeva@jaunatne.gov.lv
www.jaunatne.gov.lv
 

Informācija publicēta 01.08.2016.