No tīruma līdz ražai

2014. gada 25.novembrī Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem neformālā jauniešu grupa „Jaunsaimnieki” pabeidza darbu programmas „Jaunatne darbība” ietvaros atbalstītajā projektā „No tīruma līdz ražai.”. Projekta pasākumos kopumā piedalījās 101 ieslodzītais, bet darba grupā aktīvi strādāja 11 notiesātie jaunieši, kuri plānoja un realizēja projektā paredzētās aktivitātes.

Projekta laikā ieslodzīto spēkiem tika uzbūvēta 10 metrus gara un 3 metrus plata siltumnīca ar polikarbonāta pārklājumu. Blakus siltumnīcai tika izveidotas 27 dobes, kurās jauniešiem bija iespēja pašiem izaudzēt dažādus dārzeņus no sēklas līdz ražai. Vasarā laika apstākļi bija ļoti pateicīgi dārzeņu audzēšanai un raža gan siltumnīcā, gan dārzā pārspēja gaidīto. Ieslodzītie visas vasaras laikā katru dienu ēda svaigus, tikko salasītus redīsus, salātus, burkānus, tomātus, gurķus, saldo papriku un citus zaļumus. Vislielākais tomātu skaits, ko izdevās novākt vienas dienas laikā siltumnīcā, bija 456, protams, ieskaitot arī „Čeri” mazās šķirnes tomātiņus. Pagājušajā vasarā iestādē nebija neviena ieslodzītā, kurš vasaras laikā nebūtu pacienājies ar dārzā izaudzētiem dārzeņiem.

Blakus dārzam tika iestādīti vairāki augļu krūmi, bet raža šogad bija visai pieticīga. Jaunieši rūpīgi kopa krūmus, cerot uz dāsnāku ražu nākamajos gados. 

Informāciju par dārzeņu audzēšanu jaunieši apkopoja izveidotajā „Jaunsaimnieka rokasgrāmatā”. Tika sagatavoti 20 rokasgrāmatas eksemplāri un uzdāvināti citām ieslodzījuma vietām. Cēsu audzināšanas iestādes jaunieši cer, ka arī citos cietumos radīsies iespēja ieslodzītiem pašiem audzēt dārzeņus.

2014. gadā 12. novembrī neformālās jauniešu grupas „Jaunsaimnieki” pārstāvji viesojās Cēsu pilsētas veco ļaužu pansionātā, kur ar lepnumu stāstīja par projektā „No tīruma līdz ražai” paveikto un dāvināja pansionāta iemītniekiem pašu izaudzēto piparmētru tēju un pašu izaudzētos un konservētos gurķus un tomātus.

Gan iestādes ieslodzītie jaunieši, gan darbinieki atzina, ka darbs projektā bija  noderīga un pozitīva pieredze visiem projekta dalībniekiem. Visi ir pārliecināti, ka vēl daudzus gadus Cēsu audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem ieslodzītajiem būs iespēja strādāt  dārzā un baudīt izaudzēto ražu.

Projekta iniciatori un īstenotāji - neformālā jauniešu grupa „Jaunsaimnieki”.

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.