Nav laika? Mums ir! Jauniešu laika menedžmenta skolas sasniegumi

„Ja laiks ir vislielākā bagātība, tad tā tērēšana ir vislielākā izšķērdība.”
/B.Franklins, amerikāņu valstsvīrs, zinātnieks/

Kopš 10. oktobra Daugavpils vācu biedrība „ERFOLG” ar programmas „Jaunatne darbībā” atbalstu katru trešdienas pēcpusdienu biedrības telpās pulcina grupu radošu jauniešu uz projekta „Jauniešu laika menedžmenta skola” nodarbībām.

Projekta pamatideja ir, balstoties uz neformālās izglītības metodēm un pamatprincipiem, sniegt informāciju, attīstīt jauniešu prasmes un attieksmes par dažādām ar laika menedžmentu saistītām tēmām un stimulēt jauniešos vēlmi lietderīgi izmantot savu laiku. Nodarbībās valda draudzīga atmosfēra, tāpēc, lai nepārsteidz, ka ierastais modelis „skolotājs - skolēns” te nedarbojas, tā vietā tiek akcentēta vienlīdzība gan jauniešu, gan jauniešu un nodarbību vadītāju starpā!

Nodarbību gaitā jaunieši dalās savā pieredzē, sniedz padomus un paši vada nodarbības par tām tēmām, kurās jūtas kompetenti. Būtiska loma projektā tiek atvēlēta praktiskajām nodarbībām, kuru laikā gūtās teorētiskās atziņas, tostarp arī visriskantākās, tiek pārbaudītas praksē! Vai Jūs, piemēram, būtu gatavi riskēt un atteikties no ierastā modinātāja zvana pulksten 6:00, tā vietā paļaujoties vien uz savu iekšējo, bioloģisko pulksteni? Šie jaunieši ir gatavi!

Paši jaunieši atzīst, ka šis projekts ir vērtīga dzīves skola, kurā gūtās prasmes tiek pielietotas ikdienas dzīvē! Jaunieši ir ne tikai iemācījušies plānot savu laiku, cīnīties ar „laika zagļiem” un ierobežot liekās un nevajadzīgās informācijas plūsmu, bet arī attīstījuši savas sociālās kompetences – apgūta argumentācijas un viedokļa izteikšanas māksla, prasme strādāt komandā, kā arī, darbojoties lingvistiski un kulturāli dažādā vidē, izveidojusies padziļināta izpratne par savu un citām kultūrām. Ar pārliecību var apgalvot, ka laika menedžmenta skola ir nenovērtējams ieguldījums vispusīgā jauniešu attīstībā!

Projekta noslēgumā (decembra beigās) katrs jaunietis saņems Eiropas Savienībā atzītu sertifikātu „Youthpass” jeb „Jaunatnes pasi” ar tajā norādītām projekta laikā apgūtajām prasmēm un iemaņām, bet svarīgākais – laika menedžmenta skolas jaunieši būs iemācījušies cienīt un velti neizšķiest savu un apkārtējo cilvēku laiku, jo tikai tas, kurš apzinās laika vērtību, prot to lietderīgi izmantot savu mērķu sasniegšanas labā!

Projekta „Jauniešu laika menedžmenta skola”
dalībniece Agnese