Nacionālais jaunatnes politikas forums „Ievirzi Latviju!”

Jaunieši, jauniešu centru darbinieki, jaunatnes lietu speciālisti, brīvprātīgie jaunatnes darbinieki, pašvaldību un valsts amatpersonas - visi, kurus interesē jaunatnes lietas, tiekamies Jūrmalā, lai iepazītos viens ar otru, dalītos ar savu pieredzi par paveikto kopš „Latvijas Jaunatnes politikas foruma 2010”, dzirdētu veiksmes stāstus, veidotu sadarbību un meklētu risinājumus aktuālākajiem izaicinājumiem jaunatnes darbā visā Latvijā! Nacionālajā jaunatnes politikas forumā „Ievirzi Latviju!” pulcējas 250 jaunatnes darbā ieinteresēti cilvēki un piedalās diskusijās par, ap un ar jauniešiem un tiem aktuālām tēmām Latvijas un Eiropas dimensijā. Forums notiek 2013. gada 07.- 08. novembrī viesnīcā “Lielupe” (Bulduru prospekts 64/68, Jūrmala). Seko Twitter: @ievirzi

Nacionālā jaunatnes politikas foruma mērķi:
-veicināt sadarbību starp jauniešiem, jauniešu nevalstiskajām organizācijām, pašvaldību amatpersonām un to darbiniekiem, kā arī jaunatnes jomā iesaistītām un ieinteresētām valsts institūcijām Latvijā;
-veicināt reģionālo sadarbības tīklu attīstību efektīvai jaunatnes darba īstenošanai;
-izvērtēt līdzšinējo plānošanas dokumentos noteikto prioritāšu jaunatnes jomā ieviešanu;
-diskutēt par nākamā plānošanas perioda 2014.-2020. gadam prioritātēm jaunatnes jomā, tostarp par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015. gadā prioritātēm jaunatnes politikas kontekstā;
-satikties, dalīties pieredzē, diskutēt par jaunatnes jomā aktuālām tēmām, aktīvi līdzdarboties, kā arī interesanti un vērtīgi pavadīt laiku kopā!

Pasākuma programma

Dalība forumā ir bez maksas. Dalībniekiem tiks nodrošināta ēdināšana, nakšņošana un foruma materiāli, dalībniekiem pašiem jāsedz tikai ceļa izdevumi nokļūšanai  uz/no foruma norises vietu – viesnīcu „Lielupe”, Bulduru prospektā 64/68, Jūrmalā https://www.semarahhotels.com/lv/viesnica-lielupe/kontakti/

Nacionālo jaunatnes politikas forumu organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, biedrību „Jaunatnes līderu koalīcija” un nodibinājumu „Baltijas Reģionālais fonds” (JSPA reģionālais sadarbības partneris Rīgas reģionā) Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros.