Nacionālā jaunatnes politikas foruma „Ievirzi Latviju!” dalībnieki apņemas kopīgiem spēkiem attīstīt jaunatnes jomu Latvijā

Nacionālais jaunatnes politikas forums „Ievirzi Latviju!” 7.-8.novembrī, viesnīcā „Lielupe”, Jūrmalā pulcēja ap 250 jauniešus un citus jaunatnes jomā iesaistītos un ieinteresētos no visiem Latvijas reģioniem.

Foruma mērķi:
-veicināt sadarbību starp jauniešiem, jauniešu nevalstiskajām organizācijām, pašvaldību amatpersonām un to darbiniekiem, kā arī jaunatnes jomā iesaistītām un ieinteresētām valsts institūcijām Latvijā;
-veicināt reģionālo sadarbības tīklu attīstību efektīvai jaunatnes darba īstenošanai;
-izvērtēt līdzšinējo plānošanas dokumentos noteikto prioritāšu jaunatnes jomā ieviešanu;
-diskutēt par nākamā plānošanas perioda 2014.-2020.gadam prioritātēm jaunatnes jomā, tostarp par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā prioritātēm jaunatnes politikas kontekstā;
-satikties, dalīties pieredzē, diskutēt par jaunatnes jomā aktuālām tēmām, aktīvi līdzdarboties, kā arī interesanti un vērtīgi pavadīt laiku kopā!

Šķiet, visu dalībnieku sajūtās joprojām virmo krāšņa emociju buķete – plašā programma, interaktīvā paneļdiskusija ar pārskatu par notikušo kopš iepriekšējā jaunatnes politikas foruma 2010.gadā, daudzveidīgās darba grupas (ak, kā būtu gribējies pabūt vairākās!), „niķīgā” apsildes sistēma galvenajā zālē, satikšanās ar jau zināmiem un iepazīšanās ar jauniem cilvēkiem, vērtīgas informācijas uzzināšana un pieredzes apmaiņa, izklaidējošās vakara aktivitātes un, protams, kopīga rezolūcijas rakstīšana!

Šīs rezolūcijas mērķis ir veicināt jaunatnes politikas aktīvāku iekļaušanu politikas dienaskārtībā pašvaldību un ministriju līmenī un aktualizēt tos jautājumus, kuru risināšanā, domājot par darba ar jaunatni un jaunatnes politikas attīstību 2014.-2020.gadā, ir jāiesaistās visām ieinteresētajām pusēm jau šodien. Rezolūcijā ir iekļautas prioritāri veicamie pasākumi, ko par aktuāliem ir izvirzījuši Nacionālā jaunatnes politikas foruma dalībnieki. Citi priekšlikumi, kas ir izstrādāti ar mērķi uzlabot jaunatnes politiku un darbu ar jaunatni Latvijā, ir iekļauti Nacionālā jaunatnes politikas foruma priekšlikumu apkopojumā.

Nacionālo jaunatnes politikas forumu organizēja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, biedrību „Jaunatnes līderu koalīcija” un nodibinājumu „Baltijas Reģionālais fonds” (JSPA reģionālais sadarbības partneris Rīgas reģionā). Forumu finansēja Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.


REZOLŪCIJA
REKOMENDĀCIJAS