Nāc un iepazīsties ar Eiropas Brīvprātīgā darba brīvprātīgo pieredzes stāstiem!

2013. gada 23. maijā plkst. 13:00 -16.15, Eiropas Savienības (ES) mājā (Aspazijas bulvāris 28, Rīga, 2. stāvs) Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina ikvienu interesentu iepazīties ar Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) esošo un bijušo brīvprātīgo pieredzes stāstiem.

Savos ES programmas „Jaunatne darbībā” Eiropas Brīvprātīgā darba pieredzes stāstos dalīsies bijušie brīvprātīgie, kas no Latvijas devās uz citām valstīm EBD projektā, kā arī brīvprātīgie, kuri šobrīd īsteno savu EBD projektu Latvijā. Programma

Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros ikvienam jaunietim no 18 līdz 30 gadiem ir iespēja piedalīties Eiropas Brīvprātīgā darba projektā. Nāc un smelies idejas savam Eiropas Brīvprātīgā darba projektam!

Tā kā vietu skaits ir ierobežots, lūdzam par savu dalību ziņot līdz 2013. gada 22. maijam, rakstot uz e-pastu: iluta.stepanova@jaunatne.gov.lv. Gaidīsim arī tos, kuri iepriekš nebūs pieteikušies!

Eiropas Savienības programmu „Jaunatne darbībā” Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Informācija par programmu http://www.jaunatne.gov.lv/lv/jaunatne-darbiba/eiropas-brivpratigais-darbs Pasākums tiek rīkots par godu ES Jaunatnes programmu 25 gadadienai.


Kontaktinformācija:
Iluta Stepanova
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Komunikācijas daļas vecākā referente
E pasts: iluta.stepanova@jaunatne.gov.lv
Tālr.nr. +371 67356251