Minifestivāls “POPULĀRS kopā ar draugu!” aicina bērnus un jauniešus

Rīgas Latviešu biedrība un Radošā apvienība jauniešiem TREPES no 2014. gada jūnija līdz augustam rīkoja nodarbības bērniem un jauniešiem. Izglītojošo un radošo pasākumu ciklam dots nosaukums “POPULĀRS kopā ar draugu!” un tā galvenais mērķis ir veicināt  bērnu un jauniešu līdzdalību aktīvā un saturīgā brīvā laika pavadīšanā.

Nodarbību programma veidota tā, lai bērni un jaunieši meklētu, atrastu un  pilnveidotu savus talantus, attīstītu pašapziņu un nostiprinātu savas vērtīborientācijas. Aktivitātēs iesaistījušies bērni un jaunieši ,kuri aktīvi gatavojušies minifestivālam, veidojot savas  vizītkartes, izzinot savus talantus,  izpratni par avangardu ,  attieksmi pret subkultūru,  talantu-jaunradi dažādos žanros. Jaunieši aktīvi  iesaistījās komandas darbā un komandas spēlēs, vasaras laikā līdzdarbojās sociālajā darbā un  brīvprātīgajā darbā, kā arī iepazinās ar sabiedrībā populārām personībām, lai darbotos kopā un varētu uzstāties minifestivāla programmā. Kopā aktivitātēs iesaistījušies ap 100 dalībnieki, tostarp arī jaunieši ar redzes, kustību traucējumiem vai citām ierobežotām iespējām.

Aktivitātes tiek organizētas projekta “Atvērsim pasauli iespējām un prasmēm” ietvaros, sadarbībā ar Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariātu un Latvijas Bērnu fondu. 

Kā pasākuma cikla noslēgums, 30.augustā plkst.13 pie tirdzniecības centra „ORIGO” tiek rīkots minifestivāls "POPULĀRS kopā ar draugu!", popularizējot drošas, aktīvas un radošas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes. 

Minifestivālā savus talantus rādīs jaunieši, dejojot, dziedot, spēlējot instrumentus, gleznojot un darinot interesantus mākslas darbus. Viņus atbalstīs gan Latvijā populāras personības, gan citu tautību draugi, gan brāļi, māsas, vecāki un tuvi draugi. Pasākuma laikā varēs iesaistīties arī radošajās darbnīcās un kopā ar brīvprātīgajiem apgūt jaunas prasmes.

Aktivitātes tiek organizētas projekta “Atvērsim pasauli iespējām un prasmēm” ietvaros, sadarbībā ar Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariātu un Latvijas Bērnu fondu. 

 

Plašāka informācija:
popularsardraugu[at]inbox.lv 
Ramona Liepiņa, aktivitātes moderatore
Tālr.nr. 28356548