"Man kabatā mākoņi balti...” apmācības par turpinājuma pasākumiem un to ilgtspēju

Aicinām ikvienu, kas ir guvis zināšanas, prasmes un iemaņas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) organizētās un/vai atbalstītās apmācībās nacionālā un/vai starptautiskā līmenī, līdzdarboties apmācībās, lai kopā ar domubiedriem radītu „instrumentus”, kā šo pieredzi iedzīvināt un padarīt par stabilu vērtību sabiedrībā. Apmācības "Man kabatā mākoņi balti...” - par turpinājuma pasākumiem un to ilgtspēju notiks 2013. gada 15.- 17. martā. Pieteikšanās: līdz 27. februārim!

Apmācību mērķis: izveidot konkrētas iniciatīvas, balstoties uz dalībnieku gūto pieredzi dažāda veida JSPA organizētās un atbalstītās apmācībās gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī.

Apmācību uzdevumi:
•    apzināties un nostiprināt mācīšanās rezultātus, kas iegūti JSPA rīkotajās un atbalstītajās apmācībās;
•    rosināt izmantot JSPA rīkotajās un atbalstītajās apmācībās gūto pieredzi, īstenojot iniciatīvas vietējā sabiedrībā;
•    radīt „materiālu”, ko izmantot pieredzes tālākai nodošanai vietējai, reģionālai, nacionālai vai starptautiskai sabiedrībai;
•    attīstīt konkrētas aktivitātes/pasākumus vietējā, reģionālā, nacionālā vai starptautiskā līmenī, padarot tos par stabilu vērtību sabiedrībā.

Dalībnieku profils: ikviens (jaunieši, jaunatnes darbinieki un citu jomu pārstāvji), kas piedalījies JSPA rīkotajās apmācībās gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī.
Apmācību programma
Lai pieteiktos apmācībai, aizpildi anketu šajā saitē http://ejuz.lv/ilgtspeja līdz 27. februārim.