Mācības “Uzņemt apgriezienus – līdz mācībām un Youthpass” (Tuning In - To Learning and Youthpass)

Aicinām darbā ar jaunatni iesaistītās personas līdz 2019. gada 14. janvārim pieteikties mācībām, kas notiks 8.-13. aprīlī Čehijā. Šis piecu dienu mācību kurss, kas ir balstīts uz Youtpass procesu, sniegs praktisku atbalstu, lai atvieglotu mācīšanās procesa veicināšanu darba ar jaunatni pasākumos.

Darba ar jaunatni ietvaros nepieciešamas daudzas zināšanas un mācības. Arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta tam, kā labāk izmantot šo aspektu, jo īpaši ņemot vērā sociālās norises, kas skar jauniešus, un mainīgos uzskatus par mācībām un izglītību kā tādu. Tādējādi arvien vairāk darbā ar jaunatni iesaistītajiem mācīšanās un pašorientēta mācīšanās ir arvien nozīmīgākas tēmas.

Diskusijas:

 • Kāds ir darba ar jaunatni apgūšanas potenciāls, kādu kompetenci var attīstīt jaunieši?
 • Kā mēs varam atbalstīt šo potenciālu, to jauniešu mācību procesu, kuri piedalās programmā “Erasmus +:Jaunatne darbībā” un ārpus tās?
 • Kāda ir mūsu pieeja, kāda ir jaunatnes darbinieku, padomnieku un treneru loma?
 • Kā mēs varam atbalstīt mācību rezultātu dokumentēšanu un formulēšanu tādā veidā, kas nāks par labu nākotnē?

Mācību galvenais mērķis ir veicināt darba ar jaunatni kvalitātes celšanu, galveno uzmanību pievēršot mācībām un refleksijai. Pastiprināt mācību procesu jaunatnes aktivitātēs un izcelt mācību rezultātus palīdz Youthpass, kas tiek izmantots kursa pamatā. Mācību ietvaros tiek apskatīti “Erasmus +: Jaunatne darbībā” projekti, kā arī plašāks darba ar  jaunatni konteksts.

Dalībnieki:

 • darbā ar jaunatni iesaistītie: jaunatnes darbinieki, jaunatnes lietu speciālisti, mentori, instruktori u.c., kas profesionāli vai brīvprātīgi strādā ar jauniešiem, kuri ir ieinteresēti attīstīt mācību aspektu darbā ar jauniešiem;
 • ir ar ilgtermiņa pieredzi jauniešu mācību procesu atvieglošanā vietējā un/vai Eiropas līmenī saistībā ar darbu jaunatnes jomā;
 • spēj lietot angļu valodu kā darba un mācību valodu;
 • var piedalīties visu mācību laiku.

Dalībnieki pētīs un apgūs dažādas metodes un rīkus, kas saistīti ar mācīšanos un mācību rezultātu formulēšanu (pāru mācīšanās metodes, kompetenču attīstība utml.). Tiks izvērtēta kompetenču attīstība darbā ar jauniešiem; būs secinājumi un idejas par to, kā cilvēki mācās, kas ļaus pārdomāt to, kā atvieglot mācīšanos.

Kā pieteikties?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2019. gada 14. janvārim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tuning-in-to-learning-and-youthpass.7692/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!
 

Plašāka informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv