Mācības jaunatnes darbiniekiem par dažādības pārvaldīšanu "Embracing Diversity"

Šajās mācībās jaunatnes darbiniekiem būs iespēja apgūt noteiktas metodes, kā pārvaldīt dažādību, vienlaikus ļaujot dalībniekiem iepazīt atšķirīgus dažādības veidus. Mācību mērķis ir ietekmēt dalībnieku ikdienas praksi, ļaujot viņiem mācīties un iedvesmoties vienam no otra. Mācības norisināsies Itālijā (Romā) no 18. līdz 23. novembrim. Pieteikšanās līdz 15. septembrim!

Jebkuram jaunatnes darbiniekam ir jāsaprot, ka jaunieši, ar kuriem viņš strādā, atšķiras viens no otra dažādos veidos – tas nozīmē, ka viņam ir jāspēj pārvaldīt dažādību. Dažas atšķirības ir acīmredzamākas par citām – piemēram, etniskā piederība, reliģiskie uzskati vai valoda. Taču dažādība ir kas vairāk par acīmredzamām atšķirībām – tā iekļauj sevī arī atšķirīgus izglītības līmeņus, sociālo un ekonomisko situāciju, seksualitāti, veselību un redzamu vai slēptu invaliditāti.
   
Mācību laikā tiks apskatīti dažādi iekļaušanas un dažādības koncepti. Tiks piedāvāti konkrēti rīki, tehnikas un metodes, kuras izmantojot jaunatnes darbinieki var pārvaldīt dažādību. Mācību laikā tiks fasilitētas diskusijas starp dalībniekiem, lai viņi varētu maksimāli vairāk mācīties viens no otra un atrast kopsaucējus savā pieredzē, strādājot ar dažādām grupām. Tāpat dalībnieki mācībās apgūs, kā iegūtās zināšanas nodot jauniešiem, ar kuriem viņi strādā ikdienā, kā palīdzēt jauniešiem novērtēt dažādību un spēt sadarboties, respektējot ikkatra atšķirības.

Mācību uzdevumi:

 • izzināt konceptus un atšķirīgas dažādības un iekļaušanas formas;
 • stiprināt un attīstīt jaunatnes darbinieku un citu profesionāļu dažādības pārvaldīšanas kompetences;
 • izzināt Itālijas praksi, strādājot ar dažādām jauniešu grupām (romi, patvēruma meklētāji, LGBTQI, utt.);
 • dalīties ar dažādiem rīkiem, metodēm un pieejām dažādības pārvaldīšanai un dalīties pārdomās, kā adaptēties dažādiem darba ar jaunatni kontekstiem;
 • atbalstīt tīklošanos starp dalībniekiem un attīstīt "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektu idejas par dažādības tēmām.

Dalībnieku profils:

 • profesionāļi, kas ikdienā strādā ar dažādām jauniešu grupām. Piemēram, jaunatnes darbinieki, jauniešu līderi, skolotāji, treneri, sociālie darbinieki utt.;
 • dalībnieki, kuri ir ieinteresēti attīstīt savas "dažādības pārvaldīšanas" kompetences un vēlas iemācīties, kā tikt galā ar dažāda veida dažādību;
 • gatavība kritiski reflektēt par savu attieksmi pret dažādību;
 • var strādāt angļu valodā.

Darba programma lejupielādei: TCEmbracingDiversityDraftProgramme.pdf

Kā pieteikties?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2019. gada 15. septembrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/embracing-diversity-training-course-on-diversity-management.8048/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem, ar labām angļu valodas zināšanām.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā. Ar mācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā, pēc līdzfinansējuma segšanas aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc mācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv