Mācības “Erasmus+: Jaunatne darbībā” programmas mācību vadītājiem 2019./2020.

Šis mācību kurss norisināsies laika periodā no 2019. gada 20. septembra līdz 2020. gada 27. jūnijam, piedāvājot zināšanas papildināt starptautiskā vidē Ungārijā, Vācijā un Itālijā. Pieteikšanās mācībām līdz 2. jūnijam.

Mācību “Training of Trainers for European “Erasmus+: Youth in Action” Projects 2019/2020” mērķis ir piedāvāt ilgtermiņa mācības mācību vadītājiem, kuriem ir zināšanas un vēlme ieguldīt savu darbu, lai celtu programmas projektu kvalitāti visā Eiropas Savienībā.

Šajā mācību ciklā ietverts:
-    trīs semināru cikls;
-    starptautiska mācību projekta izstrāde un īstenošana kopā ar citiem mācību dalībniekiem;
-    mācības e-vidē;
-    saņemsi mentora atbalstu visa mācību kursa laikā.

Mācības notiks šādos datumos:
-    20.-27. septembrim (Ungārijā);
-    17.-26. janvārim (2020. gadā/ Vācijā);
-    20.-27. jūnijam (2020. gadā/ Itālijā).

Piesakoties mācībām, jārēķinās, ka viss mācību process aizņems vismaz 55 dienas:
-    28 semināru dienas (ieskaitot arī ceļā pavadīto laiku);
-    12 dienas sagatavojot mācību projektu (sagatavošanās darbi, iepriekšējās plānošanas vizīte, mācību process kā tāds);
-    15 dienas individuāls darbs (vidēji 1 – 2 dienas mēnesī), iepazīstoties ar mācību materiāliem e-vidē, sarunājoties ar savu mentoru, pašam mācoties u.tml.

Izejot šīs mācības, mācību treneri iegūs šādas zināšanas, kas noderēs, izmantojot neformālās izglītības metodes un kļūstot par programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” mācību vadītājiem:
-    prasmes izprast un vadīt individuālu un grupu mācīšanās procesu;
-    prasmes izstrādāt mācību programmas;
-    prasmes izvērtēt mācīties mācoties procesu (Learning to Learn);
-    prasmes veiksmīgi sadarboties komandā;
-    prasmes saprotami komunicēt ar citiem;
-    padziļināt starpkultūru kompetences;
-    būt pilsoniski iesaistītam.

Mācībām aicināti pieteikties
-    Mācību vadītāji, kuriem ir vismaz trīs mācību vadīšanas pieredze, izmantojot neformālās izglītības metodes.
-    Mācību vadītāji, kuriem ir starptautiska pieredze darbā ar jaunatni (ne tikai projektu dalībnieka līmenī, bet arī mācību procesa vadīšanā, piemēram, organizējot starptautisku jaunatnes jomas projektu, vadot Jauniešu apmaiņas projektu, esot brīvprātīgā mentoram u.tml.).
-    Ir vēlme un iespējas padziļināt savas zināšanas, lai pēc tam vadītu programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” vai nacionālo aģentūru organizētus mācību kursus.
-    Mācību vadītāji, kuri ir gatavi izrādīt iniciatīvu, lai mācītos mācoties.

Mācības notiks angļu valodā.

Plašāka informācija

Kā pieteikties?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2019. gada 2. jūnijam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tr...

Dalībai mācību kursā tiks atbalstīts 1 dalībnieks no Latvijas.

Lai piedalītos mācību kursā, apstiprinātajam dalībniekiem būs jāsedz 300 euro līdzfinansējums par visām mācību daļām, pārējās izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu līdzekļiem. Ar mācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc mācībām dalībnieks apņemas:
-    kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
-  nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
-   pēc mācību kursa noslēguma organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas);
- piedalīties prakses projekta sagatavošanās tikšanās un prakses projekta organizēšanā;
- turpināt sadarbību ar aģentūru.

 

Papildu informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 6736289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv

 

 

Pieteikšanās līdz: 
Svētdiena, Jūnijs 2, 2019 - 23:45