Lielākā Ziemassvētku dāvana

Ar svinīgām uzrunām un muzikāliem priekšnesumiem 22. decembrī tika atklāta rekonstruētā ēka un piebūve Grāfa laukumā 1. Pašvaldības lūgtie viesi apskatīja Iecavas Mūzikas un mākslas skolas (IMMS) jauno mājvietu un multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru, kurš izvietots ēkas vēsturiskās daļas trešajā stāvā.


Jaunbūvi iesvētīja evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Rolands Radziņš. Tā kā jaunatnes centra tapšanā ieguldīti Latvijas-Šveices sadarbības programmas finanšu līdzekļi, atklāšanas lenti kopā ar Iecavas novada domes priekšsēdētāju Jāni Pelsi un IMMS direktori Inetu Pilverti grieza arī Šveices Konfederācijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Markuss Niklauss Pauls Dutli (Markus Niklaus Paul Dutly).

Iecavā ir realizējies liels sapnis – plaša, gaiša būve Mūzikas un mākslas skolai un jauniešu iniciatīvām. Uzrunājot sarīkojuma dalībniekus, J.Pelsis atgādināja, kāds bijis ceļš līdz sapņa īstenošanai. No bijušās Mūzikas skolas direktores Andas Šteinas idejas par jaunas ēkas nepieciešamību un Pālena muižas korpusa iegādes pirms 11 gadiem līdz pagājušajam gadam, kad novada dome rekonstrukcijas projektu noteica par 2015.gada pirmo prioritāti. Pašvaldības vadītājs pateicās visiem, kas iesaistījās šajā procesā no idejas tapšanas līdz pilnīgai pabeigšanai un telpu iekārtošanai.

Paldies visiem iesaistītajiem, bet īpaši – Šveices vēstniekam, sacīja arī Izglītības nodaļas vadītāja Vija Ieleja. Vēstnieka kungs atzina, ka bieži caur Iecavu braucis uz Lietuvu, taču šoreiz te iegriezies, lai apskatītu jauno objektu, kas ir 22.jaunatnes iniciatīvu centrs Latvijā. Lai mazinātu atšķirību starp mūsu valsts dinamiskajiem centriem un mazāk attīstītām vietām, Šveice sniegusi ievērojamu finansiālu atbalstu. Iecavnieki gadu gaitā izmantojuši iespēju saņemt atbalstu trīs programmās: Zālītes internātpamatskolā uzlabota ugunsdrošības sistēma, uzņēmēji saņēmuši mikrokredītus un nupat pašvaldība izveidojusi jaunatnes iniciatīvu centru.

Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) izpilddirektors Valdis Veips un projektu vadītājs Edgars Paulovičs norādīja, ka Iecavā tagad ir pati jaunākā Mūzikas un mākslas skola Zemgalē un piektais jauniešu centrs šajā reģionā. Tā ir liela uzvara pašvaldībai un liels ieguvums iedzīvotājiem, atzina ZPR pārstāvji, vēlot nedziestošu māksliniecisku dzirksti jaunajās telpās. Arī Latvijas Nacionālā kultūras centra direktores vietniece Dace Ziemele sacīja, ka jaunās un gaišās telpas ir kā magnēts, kas pievelk radošos un aktīvos cilvēkus, tāpēc jābūt gataviem lielākam interesentu pieplūdumam.

Daudzi viesi dalījās personiskās atmiņās par savu saistību ar vēsturisko ēku Grāfa laukumā 1 un pauda gandarījumu par tās pārtapšanu. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Ārvalstu finanšu instrumentu un citu programmu daļas vadītāja Aija Riba neslēpa dubultu prieku, jo viņas bērnība pagājusi Iecavā tajā laikā, kad vēsturiskajā celtnē darbojās klubs, notika žokejnīcas un diskotēkas. Tagad, kad te iekārtots specializēts centrs jauniešiem, viņa aicināja uz ciešu turpmāko sadarbību jaunatnes lietu jomā.

Draugi no Pasvales rajona Lietuvā aicināja līdz ar jaunās skolas tapšanu uzsākt ciešāku sadarbību tieši starp abu pašvaldību mākslas ievirzes izglītības iestādēm. Lietuviešiem ir plaši attīstīta keramikas nozare, un dāvanā pasvalieši bija atveduši savas mākslas skolas audzēknes darbu Uguns dieviete.
«Šīs telpas jau sen sevī iesūkušas radošo garu. Jau Pālena laikā te cieņā bija grāmatas. Te daudz dziedāts, dejots, spēlēts teātris, un tas notiks arī turpmāk. Esam lepni, ka profesionālās ievirzes izglītības dokumentus iecavniekiem varēs izdot šajās telpās, kur mūsdienas savijas ar senatni,» sacīja Dzimtmisas pamatskolas direktore Jana Arāja, līdz ar citu novada pašvaldības iestāžu vadītājiem nesot sveicienus jauno telpu iemītniekiem.

Sveicēju vidū bija būvnieku pārstāvji, Bauskas un Rundāles novada pašvaldības darbinieki, kolēģi no kaimiņu Mūzikas un mākslas skolām, Iecavas novada domes deputāti, neformālā apvienība EckauGeneration un biedrība Iecavas Jauniešu padome.

Izskanēja daudz sirsnīgu vēlējumu IMMS kolektīvam un jaunatnes iniciatīvu centram. Vēlot būt radošiem, darbīgiem, skolot jaunos talantus, lai tie mirdz ne tikai Iecavā un Latvijā, bet arī pasaulē, viesi dāvināja telpaugus, gleznas un citus interjera priekšmetus.

IMMS direktore Ineta Pilverte pie ciemiņiem vērsās ar Raiņa dzeju Zelta sietiņš un plaši zināmo teicienu «Pastāvēs, kas pārvērtīsies». Zīmīgi, ka iestādes līdzšinējā ēka atrodas Raiņa ielā un pārcelšanās uz jauno ēku notikusi tieši Raiņa apaļās jubilejas gadā. «Tā iecavniekiem ir lielākā Ziemassvētku dāvana,» par jaunatklāto būvi sacīja direktore.

Muzikāli jauno ēku ieskandināja IMMS audzēkņu un pedagogu priekšnesumi. Muzicēja klavieru spēles skolotāja Natālija Hozjainova, iestādes absolvente, tagad Doma kora skolas 4.kursa studente Anda Vaičekone ar koncertmeistari Inetu Rozentāli, 2.sitaminstrumentu klases audzēknis Reinis Linejs, 8.klavieru klases audzēkne Eva Ķeruže, koklētāju ansamblis «Uguntiņa» kopā ar solistēm – vijoles skolotāju Rudīti Saliņu un flautas pedagoģi Ilviju Bensoni. Skolotājas Alises Veisas vadītās koklētājas noslēguma priekšnesumā uzstājās kopā ar stepa deju kolektīvu «Zebras», ko vada pedagogs Māris Pūris. Pirmo reizi stepa dejotājas uz skatuves iznāca speciāli šūtās kleitās.

Skolas gaiteņos un klasēs viesi varēja apskatīt IMMS mākslas novirziena audzēkņu darbus un šovasar plenērā «Ar sapni par Iecavu» radītās gleznas.

Par negaidītu pārsteigumu parūpējās pašvaldības vadītājs J.Pelsis - viņš viesus iepriecināja ar saksofona spēli un vēlēja, lai jaunajā skolā būtu iespēja apgūt metāla pūšaminstrumentu spēli un ar laiku Iecavā izveidotos savs pūtēju orķestris.

28.decembrī notiks atvērto durvju diena, kad Iecavas Mūzikas un mākslas skolas un jauniešu centra telpas varēs aplūkot ikviens interesents. Organizētas ēkas apskates būs plkst. 17.00, 18.00 un 19.00.

Projekta 1. kārtas īstenošana pašvaldībai izmaksāja 1 584 238,65 eiro. 2. kārtas (vēsturiskās daļas rekonstrukcija) īstenošana - 483 217,26 eiro.

Iecavas Jauniešu centra izveidi atbalstīja Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai, programmas «Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālinātos vai mazattīstītos Latvijas reģionos» aktivitātes ietvarā.

Projekta kopējās izmaksas ir 141 893,19 eiro, no tām programmas finansējums - 102 670,16 eiro, Iecavas novada domes līdzfinansējums - 39 223,03 eiro apmērā.

Būvdarbus veica SIA «Monum» un SIA «Uzars celtniecība».

Ar fotogaleriju no pasākuma var iepazīties šeit>>

 

Avots:http://www.iecava.lv/