Līdz 15. martam piesakies Annas Lindes fonda Euromed forumam 2016

Tas norisināsies 2016. gada 24.-25. oktobrī Valletā, Maltā. Pieteikties aicināti Annas Lindes fonda dalīborganizāciju pārstāvji no visām iesaistītajām valstīm.

Forumā tiksies pilsoniskās sabiedrības organizācijas, jauniešu asociācijas, reģionālās institūcijas, mediju pārstāvji un donoru aģentūras un nodibinājumi, lai apmainītos ar pieredzi, lai popularizētu partnerības un iesaistītos politiskos procesos, kas ietekmē jauna veida sadarbību – cilvēks cilvēkam – Vidusjūras reģionā, kas balstīts kopīgās vērtībās un izvirza starpkultūru dialogu kā galveno rīku šai sadarbībai un kā atbildi uz galvenajiem reģiona sociālajiem un kultūras izaicinājumiem.

Galvenais diskusiju temats būs starpkultūru dialogs padziļinātākai dažādu kultūru izpratnei, sieviešu dialogam, ilgtspējīgai nākotnei, kas sniedz vairāk iespējas jauniešiem, kā arī veicina saskarsmi un apmaiņu Vidusjūras reģionā.

Maltas Prezidentūra Eiropas Padomē no 2017. gada janvāra līdz jūnijam ļaus izvirzīt Vidusjūras reģiona jautājumus ES un Euromed dienaskārtības augšpusē.

Pieteikšanās forumam līdz 2016. gadam 15. marta plkst. 15.00 pēc Latvijas laika.

Pieteikšanās tiešsaistē: http://forum2016.annalindh.org/node/add/application