Latvijas prezidentūra ES padomē

www.eu2015.lv

Līdz 2015. gada jūnijam ir Latvijas kārta ieņemt prezidentūras valsts titulu Eiropas Savienības padomē. Šī ir otrā prezidentūra Itālijas trio prezidentūras laikā. 2014. gada otrajā pusē prezidentūras valsts ES padomē bija Itālija, bet 2015. gada otrajā pusē - būs Luksemburga. 

Latvijas prezidentūra strādās, lai radītu ES darba plānu jaunatnes politikas veidošanā un īstenošanā Eiropai 2020. Tāpat prezidentūras laikā tiks gatavots vidustermiņa pārskats “ET 2020” (Izglītība un apmācība 2020), stiprinot saikni starp abiem dokumentiem. Detalizētāka informācija par darba programmu ir prezidentūras mājaslapā: http://www.eu2015.lv.

Prezidentūras valsts ir atbildīga par darbu nepārtrauktību Eiropas Savienības Padomē, ES tiesību aktos, ES darba kārtībā, likumdošanas procesu sakārtošanā un sadarbībā starp dalībvalstīm. Prezidentūrai ir divi galvenie uzdevumi: plānot un vadīt sanāksmes ES Padomē un pārstāvēt ES Padomi attiecībās ar citām ES iestādēm, it īpaši ar Komisiju un Eiropas Parlamentu. 

Prezidentūras valstis parasti sadalās grupās pa trīs, nosakot kopīgus ilgtermiņa mērķus un sagatavojot kopīgu darba kārtību, kura pēc tam jāīsteno 18 mēnešu periodā. Ņemot par pamatu vienoto ilgtermiņa programmu, katra no trīs valstīm sagatavo savu detalizētu sešu mēnešu programmu. 

Plašāka informācija par to, ko nozīmē būt prezidentūras valstij ES Padomē, lasiet šeit>>

Skaties arī video >>