Latvijas pieredze noderīga Kiprā

Šī gada 25.-26. aprīlī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) pārstāvis piedalās pieredzes apmaiņas vizītē Kiprā, kurā stāsta par pieredzi ESF projekta “PROTI un DARI!”*  īstenošanā.

Kipras Republikas Darba, labklājības un sociālās apdrošināšanas ministrijas pasākums īstenots kā platforma dažādu valstu un Eiropas Komisijas pārstāvjiem un ekspertiem izaicinājumu apzināšanai par jauniešu iesaisti programmā. No Latvijas pasākumā piedalās JSPA pārstāvis, daloties ar savu labo praksi, jo uz 2018. gada beigām 79% no Latvijā projektu pabeigušo jauniešu skaita ir sekmīgi pabeiguši dalību projektā; no tiem 38% – iesaistījušies darba tirgū, 28% – iesaistījušies Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā Jauniešu garantijas projekta pasākumos, 22% – iesaistījušies izglītībā, t.sk. aroda apguvē pie amata meistara, 12% – iesaistījušies nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

JSPA īstenotā projekta “PROTI un DARI!” mērķis ir attīstīt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, aroda apguvē pie amata meistara, Jauniešu garantijas pasākumos, NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba mazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

 

*Projekts Nr. 8.3.3.0/15/I/001 

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2018. gadā ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.

Papildu informācijai:
Kintija Bulava
Komunikācijas daļas vecākā referente                
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra                
Tālr.: 67356247, e-pasts: kintija.bulava@jaunatne.gov.lv