Latvijas pašvaldību jaunatnes jomā iesaistītajiem iespēja pieteikties projektam, kurā tiks sniegts supervīziju atbalsts

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk - JSPA) turpina sadarbību ar pašvaldību jaunatnes jomā iesaistītajiem ar mērķi uzlabot darba ar jaunatni kvalitāti vietējā līmenī, sniedzot regulāru un ilgtermiņa atbalstu pozitīvu pārmaiņu veicināšanai.

Laikā no 2016. – 2020. gadam JSPA kopā ar 22 Eiropas valstu programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” Nacionālajām aģentūrām un citiem partneriem īsteno stratēģiskās partnerības projektu “Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municiapl Level”, kura ietvaros paredzētas dažādas aktivitātes nacionālā un starptautiskā mērogā.

Ņemot vērā ikdienas un ilgtermiņa izaicinājumus, kā, piemēram, sadarbības veidošana ar dažādām iesaistītajām pusēm, lomu definēšana, konfliktsituācijas, inovatīvu risinājumu meklēšana, izdegšana u.c., ar kuriem jaunatnes jomā iesaistītajiem nākas sastapties, no 2020. gada oktobra līdz 2021. gada jūnijam JSPA jau otro gadu organizē projektu, lai sniegtu grupu un individuālo supervīziju atbalstu 12 Latvijas pašvaldību jaunatnes jomā iesaistītajiem.

Projekta laikā paredzētas profesionālas supervizores vadītas 8 grupu sesijas, katra 3 astronomisko stundu garumā. Supervīzijas tiks organizētas kā profesionāls dialogs un refleksija, kas var atbalstīt katra dalībnieka pieredzes izvērtēšanu  un izmantošanu personīgo un profesionālo resursu pilnveidei.

Katram dalībniekam nepieciešamības gadījumā, pēc atsevišķas vienošanās ar supervizoru projekta gaitā, tiks nodrošinātas arī 2 individuālās supervīzijas, katra 1 astronomiskās stundas apjomā, lai padziļināti strādātu pie konkrētiem izaicinājumiem, ar kuriem savā darba vietā sastopas katrs dalībnieks.

Papildus projekta ietvaros būs iespēja piedalīties nacionāla mēroga un starptautiskās apmācībās un konferencēs, pieredzes braucienos Latvijā un Eiropā.

Prasības projekta dalībniekiem

  • Supervīziju atbalsts tiek nodrošināts tikai pašvaldību jaunatnes jomā iesaistītajiem, kas šobrīd veic amata pienākumus kādā no Latvijas pašvaldībām un vēlās arī turpmāk strādāt šajā jomā. Darba stāžam un slodzei, kādā tiek veikti jaunatnes lietu speciālista un/vai jaunatnes darbinieka pienākumi, nav nozīmes.
  • Piesakoties, jāieplāno ierasties uz visām 8 grupu supervīziju tikšanās reizēm, kas notiks no 2020. gada oktobra līdz 2021. gada jūnijam, kā arī jārēķinās ar 9 mēnešu aktīvu līdzdalību projektā.
  • Dalībniekiem tiks nodrošināts bezmaksas supervizora atbalsts (8 grupu un 2 individuālās tikšanās) un kafijas pauzes grupu supervīziju laikā.
  • Dalībniekiem pašiem jāsedz ceļa izdevumi uz projekta norises vietu JSPA, Mūkusalas ielā 41, Rīgā un atpakaļ. Gadījumā, ja grupu supervīzijas tiks plānotas ārpus JSPA telpām, dalībniekiem tiks segti transporta izdevumi.
  • Lai supervīziju atbalsts dalībniekiem sniegtu labākos rezultātus, no dalībniekiem sagaidām spēju uzticēties, atvērtību un gatavību iesaistīties savu un grupas dalībnieku izaicinājumu risinājumu meklēšanā, jāievēro konfidencialitāte par supervīziju grupā runāto.

Pieteikties projektam, var aizpildot pieteikuma anketu: https://ej.uz/SupervizijaJSPA

Pieteikšanās līdz 14. septembrim!

Jautājumu gadījumā zvaniet vai rakstiet:
Nils Mosejonoks 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinators
Tālr.: +371 67356283

nils.mosejonoks@jaunatne.gov.lv

Pieteikšanās līdz: 
Pirmdiena, Septembris 14, 2020 (All day)